SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

REGULAMINY

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Regulamin doręczania korespondencji
Regulamin zawierania umów o użytkowanie dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych.

Regulamin porządku domowego

Regulamin kosztów gospodarki zasobami i opłat za używanie lokali
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania

Załącznik do powyższego regulaminu – oświadczenie

Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin rozliczania CO w budynkach ogrzewanych przez kotłownię obsługiwaną przez SM
Regulamin rozliczania indywidualnego zużycia gazu w zasobach mieszkaniowych SM w Dzierżoniowie dla budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego
Regulamin określający zasady przycinania oraz wycinania drzew i krzewów
Regulamin gospodarki finansowej
Regulamin przetargu na stanowienie prawa odrębnej własności lokalu
Regulamin rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali
Regulamin rozliczania kosztów wody i ścieków
Regulamin przetargu na sprzedaż terenów niezabudowanych
Regulamin określający zasady dzierżawy terenu przeznaczonego na miejsca postojowe w zasobach SM w Dzierżoniowie.
Aneks do Regulaminu określającego zasady dzierżawy terenu przeznaczonego na miejsca postojowe w zasobach SM w Dzierżoniowie.
Regulamin umieszczania reklam
Regulamin monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

Uchwała w sprawie pokrycia kosztów sporządzania odpisów i kopii dokumentów wydanych na pisemne żądanie członka Spółdzielni i osób nie będących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.