SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT
STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Regulamin doręczania korespondencji
REGULAMIN zawierania umów o użytkowanie dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych.
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
Regulamin kosztów gospodarki zasobami i opłat za używanie lokali
Regulamin określający zasady dzierżawy terenu przeznaczonego na miejsca postojowe.
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania
Regulamin przetargów na dzierżawę terenów niezabudowanych i najem lokali użytkowych
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin rozliczania CO w budynkach ogrzewanych przez kotłownię obsługiwaną przez SM
Regulamin rozliczania indywidualnego zużycia gazu w zasobach mieszkaniowych SM w Dzierżoniowie dla budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego
Regulamin określający zasady przycinania oraz wycinania drzew i krzewów
Regulamin gospodarki finansowej
Regulamin dzierżawy miejsc postojowych
Regulamin przetargów na dzierżawę terenów niezabudowanych i najem lokali użytkowych
Regulamin rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali
Regulamin rozliczania kosztów wody i ścieków
Regulamin przetargu na sprzedaż terenów niezabudowanych
Regulamin zawierania umów o użytkowanie dodatkowych pomieszczeń
Regulamin umieszczania reklam