SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Dodatki mieszkaniowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie informuje, iż mogą Państwo korzystać z dodatków mieszkaniowych będących świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z użytkowaniem przez Państwa lokali mieszkalnych. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 z 10.07.2001 poz. 734). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 01.156.1817)

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1

Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej

2.

Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

3.

Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych

4.

Innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem

5.

Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w/w osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Aktualnie to odpowiednio kwoty 1.802,15 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1.287,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Od dnia 1.03.2015r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1029,80 zł. Brutto.

Ponadto informujemy, iż wpływ na przyznanie dodatku mieszkaniowego ma również powierzchnia użytkowanego lokalu.  Istotne jest, że powierzchnia użytkowa mieszkania nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo.

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 

2. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku. W przypadku osoby bezrobotnej należy przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.
 

Oba wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie os. Jasne 20.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr telefonu 74 880 20 10 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek PDF


Pobierz
Zaświadczenie o dochodach w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego

Wniosek PDF


Pobierz