SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT
Od roku 1957 pracami Rady Nadzorczej kierowało siedemnastu przewodniczących.
Poniżej prezentujemy wszystkich przewodniczących oraz nazwiska członków większości Rad Nadzorczych.

1957

Eugeniurz Bury – przewodniczący

Janusz Tracz

Aleksander Bernecki

Jan Zabłotny

Marian Bednarek

Jan Minczakowski

Bolesław Źrebiec

1959

Antoni Kacer – przewodniczący

Włodzimierz Resler

Franciszek Pawlik

Edward Ozga

Krystyna Rudnicka

1964

Eugeniusz Minczakowski – przewodniczący

Tadeusz Błażejczyk

Antoni Wieczorek

Krystyna Rudnicka

Augustyn Migatulski

Albin Burewiak

1968

Henryk Białek – przewodniczący

Stanisław Sielski

Czesław Barwinek

Jan Minczakowski

Jan Pietuszek

Stanisław Śnieżek

Anna Zatorska

Mieczysław Kopiacz

Do roku 1983

Brak jest materiałów dokumentujących składy RN przez kilka kolejnych lat, wiadomo, że członkami RN byli w tym czasie m.in.:

Tadeusz Dudek

Edward Byczkowski

Tadeusz Pioruński

Józef Wojtkiewicz

Jan Szuba

Mieczysław Słaboń

Eugeniusz Fuchs

1983

Franciszek Nikel – przewodniczący

Stanisław Sielski

Jan Pietuszek

Zbigniew Okulski

Henryk Płuciennik

Szymon Drozdek

Jan Szuba

Tadeusz Dębski

Jerzy Burkot

Zbigniew Poradnik

Tadeusz Mikoda

1985

Jan Pietuszek – przewodniczący

Stanisław Sielski

Zbigniew Okulski

Szymon Drozdek

Jan Szuba

Tadeusz Dębski

Zbigniew Poradnik

Tadeusz Mikoda

Zbigniew Chmielewski

Marian Kowal

Jan Koterbicki

1986

Jan Pietuszek – przewodniczący

Stanisław Sielski

Zbigniew Okulski

Szymon Drozdek

Jan Szuba

Tadeusz Dębski

Zbigniew Poradnik

Tadeusz Mikoda

Zbigniew Chmielewski

Marian Kowal

Jan Koterbicki

1989

Zbigniew Chmielewski – przewodniczący

Zofia Gierczyk

Szymon Drozdek

Jan Jeleń

Jan Koterbicki

Marian Kowal

Jan Krokos

Jan Paszkiewicz

Stanisław Piechowski

Jan Pietuszek

Stanisław Poddębniak

1990

Jan Gurazda – przewodniczący

Zdzisław Socha

Zbigniew Chmielewski

Krzysztof Kowalski

Genowefa Rudzka

Henryk Niedźwiedź

Tadeusz Laszczyk

Stanisław Harbar

Edward Kowalik

Ewa Pietruszewska

Piotr Wasiluk

1992

Edward Kowalik – przewodniczący

Jan Gurazda

Zdzisław Socha

Zbigniew Chmielewski

Krzysztof Kowalski

Genowefa Rudzka

Henryk Dawidczyk

Tadeusz Jurcewicz

Stanisław Harbar

Ewa Pietruszewska

Piotr Wasiluk

1993

Henryk Dawidczyk – przewodniczący

Tadeusz Jurcewicz

Antoni Radziszewski

Czesław Kita

Krystyna Drapikowska

Krzysztof Kowalski

Genowefa Rudzka

Stanisław Harbar

Andrzej Bartoszyński

Ewa Pietruszewska

Zofia Bukowska

1995

W miejsce A. Bartoszyńskiego i K. Kowalskiego weszli do RN:

Józef Wojtkiewicz

Zbigniew Okulski

1996

Henryk Dawidczyk – przewodniczący

Henryk Sokołowski

Józef Wojtkiewicz

Zdzisław Mikułko

Jerzy Matras

Stanisław Harbar

Dorota Czyżyk

Tadeusz Żurawski

Stanisław Małek

Zbigniew Okulski

Andrzej Płuciennik

2000

Tadeusz Żurawski – przewodniczący

Józef Wojtkiewicz

Agnieszka Kowalczyk

Krzysztof Nawrot

Zdzisław Józefiak

Stanisław Poddębniak

Wojciech Skupień

Stanisław Sielski

Konrad Kowalczyk

Władysław Marzec

Jerzy Kibil

2004

Dorota Czyżyk – przewodnicząca

Zdzisław Miroński

Agnieszka Kowalczyk

Roman Kaźmierczak

Władysław Marzec

Beata Hebzda-Sołogub

Andrzej Błaszkiewicz

Roman Bukowski

Wojciech Ligocki

Zbigniew Pasiniewicz

Krzysztof Smęt

od roku 2006 przewodniczącym jest

Andrzej Błaszkiewicz

2008

Andrzej Błaszkiewicz – przewodniczący

Artur Duda

Zbigniew Pasiniewicz

Mieczysław Winiarski

Stefan Sucharski

Maria Koza

Kazimierz Pudło

Krzysztof Smęt

Adam Stanisław Stańczyk

Marian Kozłowski

Zdzisław Miroński

2011

Andrzej Błaszkiewicz – przewodniczący

Artur Duda

Maria Koza

Zdzisław Miroński

Zbigniew Pasiniewicz

Kazimierz Pudło

Arkadiusz Rabiej

Krzysztof Smęt

Adam Stańczyk

Krystyna Walczak

Mieczysław Winiarski

2014

Arkadiusz Rabiej – przewodniczący,

Anna Skrzyńska,

Krystyna Walczak,

Adam Zamaria,

Wojciech Górecki,

Jan Modrzejewski,

Edyta Smęt,

Maciej Gustaw Skowroński,

Danuta Bankiewicz,

Piotr Kowalski,

Krzysztof Druzgała.