SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Kaczmarek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elżbieta Kobylarz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Artur Duda

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Górecki

Członek Komisji Rewizyjnej – Dorota Czyżyk
Członek Komisji Rewizyjnej – Grażyna Wójcik

Przewodniczący Komisji Inwestycyjno - Remontowej

Romuald Krzemiński

Członek Komisji Inwestycyjno- Remontowej – Danuta Bankiewicz
Członek Komisji Inwestycyjno- Remontowej – Piotr Socha

Przewodniczący Kulturalno- Oświatowo- Sportowej

Wojciech Drabik

Członek Komisji Kulturalno- Oświatowo- Sportowej -Piotr Kowalski
Członek Komisji Kulturalno- Oświatowo- Sportowej – Romuald Krzemiński