SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Winiarski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elżbieta Kobylarz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Kaczmarek

Kazimierz Pudło – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Krystyna Skibińska – Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Remontowej Rady Nadzorczej
Dorota Fornalik- Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej
Rady Nadzorczej
Danuta Bankiewicz – członek Rady Nadzorczej
Andrzej Błaszkiewicz – członek Rady Nadzorczej
Artur Duda – członek Rady Nadzorczej
Romuald Krzemiński – członek Rady Nadzorczej