SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Zebranie części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 2023 r. obejmującej zasoby os. Jasnego.

29 maja 2023 o godz. 17.00

Sala Spółdzielczego Domu Kultury os. Jasne 20

Zebranie części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 2023 r. obejmującej zasoby os. Kolorowego, ul. Andersa, ul. Brzegowej oraz ul. 11-go Listopada

31 maja 2023 o godz. 17.00

Sala Spółdzielczego Domu Kultury os. Jasne 20

Zebranie części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 2023 r. obejmującej zasoby os. Różanego.

6 czerwca 2023 o godz. 17.00

Sala Spółdzielczego Domu Kultury os. Jasne 20

Zebranie części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 2023 r. obejmującej zasoby os. Tęczowego oraz os. Złotego.

12 czerwca 2023 o godz. 17.00

Sala Spółdzielczego Domu Kultury os. Jasne 20

Zebranie części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 2023 r. obejmującej zasoby z Piławy Górnej

14 czerwca 2023 o godz. 16.30

Sala stołówki w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego, ul. Kościuszki 1 w Piławie Górnej

Zebranie części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 2023 r. obejmującej zasoby os. Błękitnego.

16 czerwca 2023 o godz. 17.00

Sala Spółdzielczego Domu Kultury os. Jasne 20