SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Lutowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Luty 26, 2020
W lutym Rada Nadzorcza spotkała się w dniu 25.02.2020r. Głównym tematem jaki został poruszony było przedstawienie analizy i wykonania planu...
Czytaj więcej

Styczniowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Marzec 6, 2018
Podczas pierwszego w 2018 r.posiedzenia przyjęto plan pracy na cały 2018 rok. Zatwierdzono również plany pracy komisji
Czytaj więcej

Listopadowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Listopad 30, 2017
Rada Nadzorcza zajęła się analizą dotychczasowego wykonania planu i wyników finansowych Spółdzielni w Dzierżoniowie
Czytaj więcej

Październikowa Rada Nadzorcza

Październik 30, 2017
Główną część ostatniego, październikowego posiedzenia poświęcono analizie finansowo-gospodarczej
Czytaj więcej

Czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Lipiec 1, 2017
Obrady poświęcono przede wszystkim sprawom organizacyjnym. Członkowie Rady Nadzorczej po przeprowadzonej dyskusji ustalili plan pracy
Czytaj więcej

Kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Kwiecień 30, 2017
Głównym tematem było omówienie wyników badania sprawozdania finansowego za 2016 r. wykonanego przez biegłego rewidenta
Czytaj więcej