SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej  

Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 20.09.2023, które rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Piotr Kaczmarek przedstawiając porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Zgodnie z przyjętym porządkiem  Prezes Zarządu Pan Wojciech Skupień przedstawił członkom Rady sprawy bieżące Spółdzielni, które dotyczyły przede wszystkim trwających remontów na zasobach, a w szczególności budowy nowego parkingu na os. […]

Czytaj więcej »

Lipcowe i sierpniowe posiedzenia Rady Nadzorczej

Pierwsze spotkania nowo wybranej Rady Nadzorczej w okresie wakacyjnym odbyły się 6 lipca oraz 30 sierpnia 2023 roku.  Głównym zadaniem było ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Nadzorczej, czyli wybór prezydium tzn. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz Przewodniczących poszczególnych komisji. W pierwszej części Rada Nadzorcza przystąpiła do wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Pani Doroty Czyżyk, Pana […]

Czytaj więcej »

 Czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Ostatnie czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej kadencji 2020-2023 odbyło się w dniu 20 czerwca 2023 roku. Zgodnie z przyjętym porządkiem Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Winiarski otworzył zebranie oraz przystąpił do przeprowadzenia zaplanowanego porządku obrad. Następnie Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Renata Sołek przedstawiła analizę i wykonanie planu i wyników finansowych za I kwartał 2023r. z którą […]

Czytaj więcej »

Majowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Majowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 9 maja 2023, które rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Winiarski przedstawiając porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli przedstawiony porządek obrad, a także zapoznali się z protokołem z poprzedniczego posiedzenia jednocześnie zatwierdzając dokument. Następnie Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Renata Sołek przedstawiła sprawozdanie […]

Czytaj więcej »