SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej  

Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 20.09.2023, które rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Piotr Kaczmarek przedstawiając porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia.

Zgodnie z przyjętym porządkiem  Prezes Zarządu Pan Wojciech Skupień przedstawił członkom Rady sprawy bieżące Spółdzielni, które dotyczyły przede wszystkim trwających remontów na zasobach, a w szczególności budowy nowego parkingu na os. Jasnym oraz zakończenia remontu chodnika również na os. Jasnym. Następnie Rada Nadzorcza przeszła do omówienia przygotowanych uchwał.

Pierwsza uchwała dotyczyła regulacji opłaty eksploatacyjnej w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie dla członków oraz osób niebędących członkami dla nieruchomości os. Jasne od 2 do 5, os. Różane 11, os. Różane od 12 do 15, os. Różane od 16 do 17, os Różane od 21 do 22 oraz os. Różane od 39 do 43. Ponadto została podjęta druga uchwała dotycząca regulacji opłaty za fundusz remontowy w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie takich jak os. Tęczowe od 6 do 7 os. Tęczowe 12,13,14,16, os Różane 10 oraz os. Jasne od 16 do 17. Konieczność podjęcie powyższych uchwał wynika z przeprowadzonej analizy technicznej, eksploatacyjnej oraz finansowej. Aktualne stawki opłat są niewystarczające do pokrycia faktycznie ponoszonych kosztów, co wymaga wprowadzenia nowej regulacji opłat. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni zmienione stawki będą obowiązywały od stycznia 2024, o czym mieszkańcy zostali poinformowani pisemnie.

Po zatwierdzeniu uchwał oraz omówieniu wszystkich poruszonych spraw,   Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Kaczmarek zamknął posiedzenie.

Autor: