SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Styczniowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 24 stycznia. Podczas posiedzenia przyjęto plan pracy na cały 2018 rok. Zatwierdzono również plany pracy komisji Rewizyjnej, komisji Inwestycyjno-Remontowej i komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej.

Omówione zostały zagadnienia i grupy tematyczne spraw, którymi Rada Nadzorcza i komisje rady będą się sukcesywnie w ciągu roku zajmować.

W dalszej części posiedzenia rada omówiła i przeanalizowała bieżącą sytuację związaną z realizacją budowy nowego budynku wielorodzinnego, jak również planów do następnych założeń inwestycyjnych budowy nowych budynków wielorodzinnych w Dzierżoniowie i wstępnej koncepcji budowy w Piławie Górnej.

Ustalono termin spotkania na 29 stycznia z członkami spółdzielni w sprawie planowanej budowy następnego nowego budynku na os. Różanym usytuowanego pomiędzy budynkami nr 1 i 6 przy ul. Sikorskiego oraz możliwość zwiększenia liczby miejsc parkingowych na os. Różanym.

W dalszej części posiedzenia rada omówiła przebieg ferii zimowych realizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury i Stowarzyszenie Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe. Posiedzenie Rady zakończyło się omówieniem spraw bieżących i zapytań do zarządu od członków Rady Nadzorczej.

Autor: