SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg ograniczony.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20 ogłasza przetarg ograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, który odbędzie się w dniu 18.12.2019r.  o godzinie 9:00, w Spółdzielni na osiedlu Jasnym 20 zgodnie z Regulaminem przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

Przedmiotowy lokal znajduje się w Dzierżoniowie:

osiedle Błękitne 24a/32 – 2 pok.+k. o powierzchni użytkowej 37,20m2

w tym powierzchni mieszkalnej   22,38m2

Cena wywoławcza  99.900,00zł. słownie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset zł.

Wadium w wysokości 19.980zł. słownie dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt zł.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto bankowe BS o/Dzierżoniów 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001 w terminie do 12.12.2019 r. włącznie.  Zwrot wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu nastąpi na wskazane przez oferenta konto.

Mieszkanie można oglądać dnia 4.12.2019 r.   Osoby chętne do oglądania powinny zgłosić się w pok. nr 3 Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie na osiedlu Jasnym 20 do dnia 4.12.2019 r.  do godziny 1100 (telefonicznie lub osobiście ).

Wkład budowlany, stanowiący cenę wywoławczą, został ustalony na podstawie operatu szacunkowego wyceny lokalu wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Z regulaminem przetargu  można zapoznać się w pokoju nr 9 lub w pokoju nr 5 jak również na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie – www.smdzierzoniow.pl.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr telefonu 74-831-44-73 do 75 lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Jasnym 20 pokój nr  5.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Autor: