SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony dwustopniowy.

Dzierżoniów, dnia 18 listopada 2019 r.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel 074 831 4474

 

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

 

na wykonanie robót malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.   Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wpłacić do dnia 10 grudnia 2019 r na konto w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 03.12.2019 r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „Klatki schodowe” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 do dnia  12.12.2019 r. do godz. 900 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 r. o godz. 9³0 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej   os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni

Autor: