SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na os. Jasnym 24 o powierzchni 32m2.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie os. Jasne 20 ogłasza nieograniczony przetarg w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 32,00m² mieszczącego się na os. Jasnym 24 w Dzierżoniowie.

Osoby chętne do oglądania lokalu zgłaszają się w pokoju nr 4 Spółdzielni Mieszkaniowej  os. Jasne 20.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu wynosi 10 zł netto za 1 m2.

Postąpienie licytacyjne nie może być mniejsze niż 10 % ceny wywoławczej.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z warunkami przetargowymi w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 4 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku.

Składanie ofert do dnia 19.12.2018r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. Nr 11 w zaklejonych kopertach z napisem „lokal użytkowy nr 2 Os. Jasne 24”.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2018r. o godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – Sala Spółdzielczego Domu Kultury.

 

W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty za media.

Wadium w wysokości 100, 00zł należy wpłacić do dnia 17.12.2018r.  włącznie, na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na najem lokalu użytkowego w terminie do dnia 31.12.2018r. 

Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana nastąpi na wskazane przez  oferenta konto.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Autor: