SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

NOWE MIESZKANIA W PIŁAWIE GÓRNEJ

nowe_mieszkania_pilawa
nowe_mieszkania_pilawa2

8 stycznia odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Piławy Górnej pomiędzy burmistrzem Krzysztofem Chudykiem, wiceburmistrz Martą Sochacką-Pelczar,  prezesem zarządu Spółdzielni Danielem Kolinko i zastępcą prezesa ds. technicznych Wojciechem Skupieniem. Spotkanie poświęcone było
omówieniu wspólnych działań Urzędu Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie przygotowań do planowanej realizacji rozpoczęcia nowej inwestycji
budowy nowych spółdzielczych budynków wielorodzinnych. ROŚNIE ZAINTERESOWANIE NOWYMI MIESZKANIAMI Po wielu latach zastoju w budowie nowych mieszkań w mieście Piława Górna, panuje bardzo dobry klimat do ponownego uruchomienia realizacji spółdzielczego budownictwa  wielorodzinnego. Zainteresowanie wśród mieszkańców Piławy Górnej nowymi mieszkaniami wzrasta, a budowa nowych mieszkań w budynkach  wielorodzinnych to zawsze bodziec i znak rozwoju miasta. Po tym jak z wielkim powodzeniem w Dzierżoniowie od 2009 roku wznowione zostało przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dzierżoniowie budowanie nowych budynków wielorodzinnych i trwa cały czas nieprzerwanie, przyszedł również czas na Piławę Górną. Lokalizacja jest znana. To pięknie położony teren wzniesienia usytuowanego pomiędzy największym placem zabaw za budynkiem na ul. Staszica 30-36 w stronę ogródków działkowych. Duża przestrzeń, śliczne zielone otoczenie i imponujące widoki ze wzniesienia w połączeniu z bliskością centrum Piławy Górnej, to z pewnością niepodważalne atrybuty tej lokalizacji. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców w bliskiej, komfortowej odległości znajduje się największy w Piławie Górnej teren rekreacyjno–sportowy, z zespołem boisk, siłowni plenerowej, placami zabaw i skate–parkiem oraz nową halą widowiskowo–sportową przy szkole podstawowej. To również bliska odległość do Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz filii Spółdzielczego Domu Kultury, co daje nieograniczone możliwości dla nauki, rozwoju, wypoczynku i relaksu dla dzieci młodzieży i  dorosłych. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Dobre i wygodne skomunikowanie infrastruktury drogowej z centrum Miasta oraz możliwość
bliskiego, bez potrzeby jazdy samochodem, korzystania ze wszystkich najlepszych walorów Piławy Górnej jest bardzo ważna dla osób, które podejmą  decyzję o związaniu swojej przyszłości z tym optymalnym i kompletnym pod każdym względem miejscem. Aktualnie Urząd Miasta Piławy Górnej finalizuje plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który jest na końcu ścieżki legislacyjnej i będzie przedmiotem ostatecznej Uchwały Rady Miejskiej Piławy Górnej. Do końca lutego bieżącego roku uchwała dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego powinna już wejść w życie. Z drugiej strony Spółdzielnia Mieszkaniowa na bazie zgłoszeń zainteresowanych mieszkańców Piławy Górnej i okolic przygotowywać będzie koncepcję realizacyjną zadania inwestycyjnego. A wiosna tego roku powinna dać finalny efekt ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie. W związku z planami rozpoczęcia  budowy nowych mieszkań Urząd Miasta w Piławie Górnej i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie serdecznie zapraszają wszystkich
zainteresowanych nowymi spółdzielczymi mieszkaniami w Piławie Górnej do zgłaszania się do siedziby Spółdzielni osobiście na Os. Jasne nr 20 pokój
nr 4 w Dzierżoniowie, lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 – 831- 44 – 73 wew.38, o bardziej szczegółowe zapoznanie się z planami oraz składania
swoich oczekiwań co do wielkości oczekiwanych mieszkań i innych spraw z tym związanych.

Sm,
foto: UM Piława Górna

Autor: