SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

„Ładnie przed domem”

PAŃSTWO KCIUKOWIE Z „ZIELONYM” GRAND PRIX

We czwartek, 23 maja, poznaliśmy laureatów dedykowanego osiedlowym ogrodnikom XV Konkursu „Ładnie przed domem”.

W trakcie uroczystego spotkania w Spółdzielczym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie zgromadzili się wyróżnieni przez jurorów spółdzielcy, poświęcający wiele swojego czasu na upiększanie najbliższego otoczenia. To również dzięki nim nasze osiedla są coraz ładniejsze.

W tym roku Grand Prix konkursu przyznano Tadeuszowi, Anieli i Helenie Kciukom  z Osiedla Błękitnego. I nagrodę – Halinie Madej i Marianowi Niemcowi z Os. Jasnego,  a II nagrodę – Edmundowi Łojewskiemu z Os. Różanego.

Cztery równorzędne III nagrody otrzymali: Maria Gromadzik z Os. Jasnego, Waldemar Skwarek z Os. Błękitnego, Janusz Balcerzak z

Os. Błękitnego oraz Kazimiera Staniszewska  i Halina Woźniak również z Os. Błękitnego.

Wyróżnienia przyznano: Zofii Rudnickiej, Marii Potok i Jolancie Dudojć z Os. Jasnego, Janinie Haczkowskiej, Alinie i Stanisławowi Poddębniakom oraz Jadwidze Krawiec z Os. Błękitnego.

W trakcie spotkania zebrani wymieniali się opiniami na temat pielęgnacji przydomowych terenów zielonych, dzielili się wiedzą na temat kwiatów, ale też problemów z utrzymaniem zieleni.

Organizatorem konkursu od roku 2005 jest Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, a patronem medialnym miesięcznik „Twoja Spółdzielnia”.

kaj

Autor: