SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 13 czerwca. Obrady poświęcono przede wszystkim sprawom organizacyjnym. Członkowie Rady Nadzorczej po przeprowadzonej dyskusji ustalili plan pracy Rady do końca 2017 r., w tym terminy następnych posiedzeń.

Ustalono również, że trzy komisje stałe, dostosowując się do ogólnego planu pracy Rady, mają przedstawić do akceptacji Radzie plany pracy tych komisji do końca 2017 r. Ta kwestia będzie zatwierdzana na następnym posiedzeniu Rady. W dalszej części posiedzenia omówiono szczegółowo bieżącą działalność spółdzielni oraz plany inwestycyjno-remontowe. Rada Nadzorcza ustaliła, że na kolejnych posiedzeniach przeprowadzone zostaną wizje lokalne na budowie nowego budynku na os. Różanym, jak i przegląd całych zasobów spółdzielczych w Dzierżoniowie i Piławie Górnej.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z działaniami Spółdzielczego Domu Kultury w zakresie przygotowań do wakacji oraz prowadzonych różnych przedsięwzięć kulturalno-sportowych z okazji 60-lecia naszej spółdzielni.

Autor: