SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej

We wtorek 28 czerwca Członkowie Rady Nadzorczej wraz z Zarządem rozpoczęli spotkanie na wizji lokalnej w nowo budowanych budynkach wielorodzinnych na ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej. W pierwszej kolejności kierownik budowy przedstawił budynek od części zewnętrznej. Następnie członkowie Rady weszli do środka budynku gdzie mogli obejrzeć kilka mieszkań. Rada Nadzorcza bardzo dobrze oceniła prace wykonane na budowie a także była pozytywnie zaskoczona zarówno wykonaniem jak i stanem wykończenia nowo wybudowanych lokali mieszkalnych.
Po wizytacji Rada Nadzorcza udała się do siedziby Spółdzielni na os. Jasne 20 aby uczestniczyć w dalszej części zebrania. Pan Przewodniczący Mieczysław Winiarski przedstawił zaplanowany porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia, a następnie przystąpił do głosowania nad jego przyjęciem.
W dalszej części obrad został omówiony plan pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2022 roku. Po dokonanych ustaleniach członkowie przystąpiła do głosowania nad powyższym planem oraz przeszli do omówienia przygotowanych uchwał.

Uchwała nr 22/2022 dotyczyła Regulaminu rozliczania indywidualnego zużycia gazu w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie dla budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze Podjęcie powyższej uchwały wynikało z konieczności wprowadzenia dodatkowych zapisów w regulaminie. Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła Regulamin.
Kolejna uchwała nr 23/2022 dotyczyła ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej – fundusz remontowy w budynku os. Tęczowe 12. Podjęcie powyższej uchwały wynikało z przeprowadzonej analizy technicznej, eksploatacyjnej oraz finansowej podczas której ustalono, że aktualne stawki opłat są niewystarczające do pokrycia faktycznie ponoszonych kosztów, co wymaga wprowadzenia nowej regulacji opłat.

Po przedyskutowaniu spraw bieżących Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mieczysław Winiarski zamknął zebranie.

Autor: