Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Wrześniowa Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza spotkała się 29 września. Głównym tematem posiedzenia była windykacja należności za użytkowane mieszkania. Ten bardzo ważny element działalności Rady Nadzorczej wpisuje się w całokształt działalności spółdzielni dotyczącej windykacji i stałego monitorowania poziomu zadłużenia mieszkańców w opłatach. Nie można zaniechać tych działań, ponieważ spowodowałoby to zagrożenie utraty płynności finansowej spółdzielni i brak możliwości realizacji podstawowych zadań przeprowadzanych dla wszystkich mieszkańców zasobów spółdzielczych, w tym: remontów, inwestycji, regulowania opłat za media dostarczone do poszczególnych budynków. Dzięki konsekwentnie i szeroko prowadzonym działaniom windykacyjnym przez spółdzielnię, w tym działaniom Rady Nadzorczej, wskaźnik zaległości w opłatach za mieszkania od kilku lat utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie - w okolicy 3% licząc do całości naliczeń opłat rocznych. Jest to jeden z najlepszych, bo najniższych wskaźników zadłużenia wśród zasobów spółdzielczych, komunalnych czy wspólnot mieszkaniowych porównując dane z województwa dolnośląskiego. Daje to pewność, stabilność i gwarancję dobrego funkcjonowania naszej spółdzielni dla wszystkich budynków i mieszkańców.

Na wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszono sześć osób posiadających zadłużenie w opłatach wynoszących łącznie 31 tysięcy złotych. Dzięki samym wezwaniom na posiedzenie Rady Nadzorczej dokonano spłaty zadłużenia przed posiedzeniem rady na kwotę blisko sześciu tysięcy złotych. Rada Nadzorcza dzięki dokonanym wpłatom w stosunku do dwóch osób umożliwiła spłatę pozostałej części zadłużenia w ratach miesięcznych. Niestety, w stosunku do czterech osób poprzez notoryczne uchylanie się od płatności za mieszkania oraz brak zainteresowania swoim zadłużeniem i nieprzybycie na posiedzenie, Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wykluczeniu tych osób z członkostwa w spółdzielni i skierowanie tych spraw na dalsze etapy windykacji celem odzyskania należności.

W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza zajęła się analizą wykonania planu i wyników finansowych spółdzielni za I półrocze 2016. Analiza potwierdziła dobrą sytuację w windykacji, finansach spółdzielni oraz planowej realizacji robót remontowych i inwestycyjnych przewidzianych na rok bieżący.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z zaawansowaniem prac i działań związanych z rozpoczęciem sezonu grzewczego, które jak każdego roku wymagają wzmożonego zaangażowania Zakładu Remontowo-Budowlanego spółdzielni odpowiedzialnego za obsługę instalacji wewnętrznych budynków.

Rada Nadzorcza podczas posiedzenia rozpatrzyła również odwołanie osoby użytkującej boks garażowy powstały z adaptacji byłego śmietnika usytuowanego przy szczycie budynku nr 1 na osiedlu Jasnym. Po szczegółowym rozpoznaniu tej sprawy i wysłuchaniu zainteresowanych stron utrzymano w mocy decyzję Zarządu, który na wniosek mieszkańców budynku na os. Jasnym 1 rozwiązał umowę na użytkowanie tego boksu dla osoby zamieszkującej w innym budynku. Mieszkańcy budynku nr 1, przy którym usytuowany jest sporny boks złożyli zbiorowy wniosek o wyburzenie tego boksu, aby tak jak przy innych budynkach spółdzielczych można było wykonać docieplenia całej ściany szczytowej, połączonej z wymianą starego zdegradowanego ocieplenia pokrytego blachą, docieplenia przyziemia połączonego z wykonaniem opaski kamiennej przy budynku. Wyburzenie tego boksu garażowego jest konieczne w celu wykonania tych robót dociepleniowych i towarzyszących w celu wyeliminowania wszystkich niedogodności i problemów związanych z niewłaściwie rozbudowanym w przeszłości śmietnikiem przy zmianie jego funkcji na boks garażowy. Oprócz konieczności wykonania prac dociepleniowych  w budynku na os. Jasne 1, na tym terenie powstanie docelowo teren zielony i urządzenia małej architektury dla mieszkańców tego budynku.

Na posiedzeniu Rady omówiono również bieżącą działalność, w tym planowane otwarcie nowego sklepu Kaprys w lokalu wynajmowanym od spółdzielni na osiedlu Błękitnym.  

 

 

 

 

<< strona główna    28.11.2016, godz.14:09    odsłony(1241)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0178 s