Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Sierpniowo-wrześniowe posiedzenia Rady Nadzorczej

W ostatnim czasie Rada Nadzorcza Spółdzielni spotkała się dwukrotnie. Oceniano postęp prac na os. Tęczowym 30, podsumowano wakacyjną działalność Spółdzielczego Domu Kultury i podjęto szereg uchwał, między innymi uchwałę dotyczącą zmiany planu remontów.

Pierwsze, sierpniowe zebranie miało charakter wizji plenerowej, na której przeprowadzono przegląd aktualnie realizowanych robót na placu budowy nowego spółdzielczego budynku na osiedlu Tęczowym 30. Rada zapoznała się z postępem przeprowadzonych robót, który przebiega szybciej od pierwotnie planowanego harmonogramu z uwagi na dobrą organizację robót z zastosowaniem dwóch dźwigów żurawi wieżowych, jak również dobrej pogody. Oceniono również pozytywnie rozwiązania funkcjonalne mieszkań i zastosowanie wysokiej jakości materiałów. Szeroki szpaler wielkości mieszkań w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz relatywnie niską cenę za mieszkania świadczą bardzo dobrze o nowej ofercie mieszkaniowej, będąc zadaniem wpisującym się w podstawowe zadania każdej Spółdzielni Mieszkaniowej, czyli budowę mieszkań i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Podczas wizji podkreślono również fakt, że tylko kilka procent spółdzielni mieszkaniowych w kraju realizuje budowę nowych mieszkań w trudnych ostatnich latach kryzysu gospodarczego w kraju i na świecie.

Wrześniowe posiedzenie odbyło się 17 września. Najważniejszą jego częścią była analiza wykonania planu i wyników finansowych za I półrocze 2015 r. W skład przeprowadzonej analizy weszły m.in. informacja ekonomiczno – finansowa spółdzielni, wykonanie planu kosztów ogólnych, wykonanie planu eksploatacji zasobów mieszkaniowych, wykonanie planu kosztów działalności społeczno – kulturalnej, wykonanie planów przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności, wykonanie planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego. Rada po przeprowadzonej analizie pozytywnie oceniła wykonanie planów finansowo – gospodarczych za I półrocze 2015 r.

W dalszej części posiedzenia Rada podsumowała przebieg zajęć organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury w okresie wakacyjnym, a także bardzo pozytywnie odniosła się do działalności powstałego w tym roku Spółdzielczego Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego i zakrojonego na dużą skalę projektu zrealizowanego przez STSK, czyli festynu na pożegnanie lata na osiedlu Różanym, przy współpracy z TKKF-em i SDK. Rada podjęła również uchwały, w tym najważniejszą dotyczącą zmiany planu remontów, wynikającej z uchwały tegorocznego Walnego Zgromadzenia w zakresie zasilenia z funduszu zasobowego. Pozytywne skutki realizacji tej uchwały będzie widać na terenie  wszystkich spółdzielczych osiedli w Dzierżoniowie i Piławie Górnej z powodu dużej ilości możliwych do wykonania robót remontowych, o czym szerzej informować będziemy w następnych numerach Twojej Spółdzielni. Posiedzenie Rady zakończyło się rozpatrzeniem spraw bieżących. 

<< strona główna    02.10.2015, godz.16:08    odsłony(1757)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0322 s