Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza we wrześniu

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 25 września 2014 r. Rozpoczęło się od rozmów z zaproszonymi na posiedzenie Rady Miejskiej osobami posiadającymi zadłużenie w opłatach za mieszkania.

Jest to jedno z zadań wpisane w obowiązki i kompetencje Rady Nadzorczej, które musi być realizowane w celu zachowania dobrej kondycji finansowej Spółdzielni, która wprost przekłada się m.in. na możliwość realizowania przez Spółdzielnię dla wszystkich mieszkańców jak największej ilości prac remontowych i inwestycyjnych, ale również terminowego wywiązywania się z ustawowych obowiązków regulowania należności za pobierane przez mieszkańców media do przedsiębiorstw obsługujących budynki mieszkalne.

Obraz skali zadłużenia w opłatach za mieszkania w naszej Spółdzielni, zarówno w zasobach dzierżoniowskich jak i Piławy Górnej, jest bardzo dobry. Aktualny wskaźnik zadłużenia poniżej 5 procent jest jednym z najlepszych wyników w województwie. Dzięki wszechstronnym działaniom windykacyjnym, ale również pomocy udzielanej osobom, które wpadają z różnych względów w problemy finansowe.

Niestety, przekładając wskaźnik zadłużenia na wartość finansową, to w dalszym ciągu jest to wysoka kwota łącznego zadłużenia mieszkańców, bo wynosi 862 000,00 zł. (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące zł). Dlatego tak ważne jest podejmowanie wielotorowych działań windykacyjnych przez administrację, Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Dzięki rozmowom z dłużnikami na wrześniowej Radzie Nadzorczej udało się doprowadzić do jednorazowych spłat zadłużenia na łączną kwotę 12 200,00 zł, co jest dobrą wiadomością. Niestety, w stosunku do osób, które notorycznie uchylały się od regulowania należności i posiadających zadłużenie i nawet nie stawiły się na posiedzenie Rady, pomimo wysłanego stosownego pisma, Rada Nadzorcza musiała podjąć uchwały o wykluczeniu z członkostwa w Spółdzielni.

W dalszej części posiedzenia, Rada przyjęła plany pracy trzech komisji Rady do końca 2014 roku.

Rada przeprowadziła również analizę wykonania planu i wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 r., która potwierdziła wykonanie w bieżącym roku wielu ważnych zadań remontowych i inwestycyjnych, które opisywane już były na łamach „Twojej Spółdzielni”.

ts      
 

<< strona główna    24.11.2014, godz.11:03    odsłony(1683)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0048 s