Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w kwietniu

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w środę 16 kwietnia br.

Najważniejszą sprawą analizowaną przez Radę było omówienie wyników badania sprawozdania finansowego Zarządu Spółdzielni za 2013 r. weryfikowanego przez niezależnego biegłego rewidenta.

W blisko godzinnym wystąpieniu biegły rewident przedstawił Radzie wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz odpowiadał na pytania stawiane przez członków Rady. Biegły rewident wystawił bardzo dobrą ocenę pracy Spółdzielni, jak również wszystkich zweryfikowanych dokumentów, które spełniają wszystkie wymogi i są zgodne z obowiązującymi przepisami. Na tej podstawie Rada podjęła uchwałę o przyjęciu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2013 r.

W dalszej części posiedzenia Rada omawiała i analizowała bieżącą działalność Spółdzielni, w tym przede wszystkim pozytywny przebieg przetargów na najem spółdzielczych lokali handlowych. Przeanalizowano wykonywane prace remontowe oraz duży stopień ich realizacji i zaawansowania zgodny z planami w zakresie robót dotyczących dociepleń zewnętrznych ścian przyziemia, połączonych z wymianą starego docieplenia szczytów budynków krytych pierwotnie blachą , a także zbliżających się do końca prac przy likwidacji junkersów i wykonania nowej instalacji ciepłej wody w zasobach mieszkaniowych w Dzierżoniowie, jak również dociepleń stropów nad piwnicami wewnątrz budynków, połączonych z malowaniem korytarzy piwnic oraz z wykonaniem zabezpieczeń prądowych uniemożliwiających nielegalny  pobór prądu. Rada zatwierdziła też sposób wykonania i finansowania planowanych w roku bieżącym pozostałych robót remontowych. Posiedzenie Rady zakończyło się rozpatrzeniem przez Radę pism.

rn 
 

<< strona główna    05.05.2014, godz.17:18    odsłony(1989)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0055 s