Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w listopadzie

28 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Rozpoczęło się ono od rozmów z zaproszonymi osobami, posiadającymi zadłużenie w opłatach za mieszkanie.

Zaproszonych było osiem osób, z których przed posiedzeniem Rady jedna osoba spłaciła w całości posiadane zadłużenie, a dwie osoby dokonały spłaty znacznej części zadłużenia i resztę długu spłacić mają w najbliższym czasie. Po zweryfikowaniu pozostałych spraw podpisano z trzema osobami ugody na spłatę zadłużenia w ratach. W stosunku do dwóch osób notorycznie zalegających z opłatami, pomimo wcześniejszych zobowiązań spłaty zadłużenia na raty, Rada podjęła uchwały o wykluczeniu tych osób z członkostwa w Spółdzielni. Rozmowy z osobami posiadającymi zadłużenie w opłatach za mieszkania są jednym z działań windykacyjnych, do których Rada Nadzorcza i Zarząd są zobowiązane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem Spółdzielni. Zadanie, które realizować muszą członkowie Rady Nadzorczej, nie jest łatwe, ani przyjemne, ponieważ często są to trudne przypadki indywidualne, które zawsze z głęboką rozwagą i zrozumieniem są rozpatrywane przez Radę.  Dzięki temu zadłużenie rozkładane jest na raty, udaje się pomóc uzyskać dodatek mieszkaniowy w Ośrodku Pomocy Społecznej, a części osób zalegającym udało też się pomóc w przeszłości poprzez uzyskanie pracy przy sprzątaniu klatek schodowych czy dociepleniach budynków. Z drugiej strony to działanie windykacyjne Rady wpisuje się w szereg różnego rodzaju działań windykacyjnych, realizowanych przez Spółdzielnię i przynosi wymierne efekty. Przypominamy, że 31.12.2012 r. uzyskano rekordowo niski (sięgając od 1990 roku) wskaźnik zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w zasobach naszej Spółdzielni, licząc do całości naliczeń, który wynosił tylko 3,95 % i jest jednym z najlepszych wyników w województwie Dolnośląskim.

Niestety, przekładając to na kwotę pieniężną zadłużenia to i tak wynosi  aktualnie blisko 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych). Dlatego tak ważnym elementem działań windykacyjnych w odzyskiwaniu długów, są wszystkie działania realizowane w tym zakresie przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd i administrację Spółdzielni. Podziękowania należą się aż 96% mieszkańców, którzy pomimo różnej sytuacji finansowej, na bieżąco wnoszą opłaty za mieszkania i nie posiadają zaległości. W związku z tym osoby te mają prawo domagać się jak największej ilości wykonanych robót remontowych, inwestycyjnych, regulowania na bieżąco przez Spółdzielnię wspólnych zewnętrznych zobowiązań finansowych, jak między innymi opłaty na potrzeby budynku za prąd, wodę, odprowadzanie ścieków, płaconych podatków i innych pozycji kosztowych, tak aby nie było zagrożenia, że „coś kiedyś zostanie odcięte wszystkim mieszkańcom”, bo nie było zapłacone (a takie przypadki zdarzają się w niektórych wspólnotach mieszkaniowych w kraju, o czym informowały też media). Działania w zakresie windykacji i odzyskiwania długów za opłaty za mieszkanie realizowane przez Spółdzielnię, to bardzo szeroki zakres skomplikowanych czynności, stosowanych w sposób zrównoważony, rozważny, ale konieczny do realizowania na co dzień, co przynosi pełną płynność finansową i daje gwarancję realizowania wszystkich zadań Spółdzielni dla mieszkańców w jak największym zakresie. Pomimo zadłużenia w opłatach za mieszkania, uzyskiwany niski wskaźnik zaległości daje Spółdzielni pełną płynność finansową, co przekłada się na to, że Spółdzielnia jest jednym z najlepszych i najpewniejszych płatników w powiecie dzierżoniowskim i nie ma żadnych zaległości zewnętrznych.

W dalszej części posiedzenia Rady dokonano analizy wykonania planu i wyników finansowych za III kwartały 2013 r. Następnie podjęto uchwałę o wynajęcie pomieszczenia biurowego w siedzibie Spółdzielni, na potrzeby studia muzycznego, które będzie współpracować ze Spółdzielczym Domem Kultury, zajmując się między innymi edukacją muzyczną dzieci i młodzieży. Następnie  omówiono postęp prac przy budowie nowego budynku mieszkalnego, przebieg realizowanych robót remontowych w zasobach, jak również  rozpatrzono sprawy i pisma bieżące.

r-n
 

<< strona główna    11.02.2014, godz.12:58    odsłony(2136)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0559 s