SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

ZAWIADOMIENIE

Zebranie części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie obejmującej zasoby os. Jasnego i os. Różanego odbędzie się w dniu 28-03-2019r o godz. 17:00 w sali Spółdzielczego Domu Kultury os. Jasne 20 w Dzierżoniowie.

Autor: