SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

NOWE INWESTYCJE W LATACH 2019-2021

nowe_inwestycje_2019_2021

18 grudnia w dzierżoniowskim ratuszu spotkali się burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski z prezesem zarządu Spółdzielni Danielem Kolinko i zastępcą
prezesa ds. technicznych Wojciechem Skupieniem.Podczas spotkania podsumowano bardzo dobrą współpracę w ostatnich czterech latach pomiędzy Urzędem Miasta i Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie.Udało się zrealizować wiele wspólnych inwestycji i remontów na terenach spółdzielczych Osiedli, o czym pisaliśmy obszernie na łamach miesięcznika Twoja Spółdzielnia. Podczas grudniowego spotkania omówiono planowane do wykonania i zrealizowania wspólne zadania inwestycyjne i remontowe w najbliższych latach. Efektem tego było podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych na latach 2019 – 2021. Pierwszą ze wspólnych inwestycji 2019 roku, której realizacja rozpocznie się niebawem, będzie przebudowa drogi na Osiedlu Jasnym od ulicy Sikorskiego wzdłuż budynku nr 1 do skrzyżowania przy pizzerii Da Grasso. Wykonane będą dodatkowe miejsca parkingowe i wyremontowany będzie
chodnik przy budynku. Jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, to prace te mogą rozpocząć się już od 4 lutego. Na czas wykonania tego oczekiwanego przez mieszkańców zadania, wprowadzona będzie czasowa organizacja ruchu, umożliwiająca wykonanie planowanych robót drogowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w administracji Spółdzielni pokój nr 4 siedziby Spółdzielni oraz w dziale inwestycji Urzędu Miasta Dzierżoniowa.O organizacji ruchu na czas inwestycji poinformujemy również stosownymi zawiadomieniami wywieszanymi na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. O wspólnych inwestycjach i remontach realizowanych przez Gminę Miejską i Spółdzielnię Mieszkaniową w Dzierżoniowie będziemy informować na bieżąco.

SM

Autor: