SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Marcowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Marcowe posiedzenie Rady Nadzorczej obyło się w dniu 12 marca 2020. Najważniejszym tematem jaki został poruszony przez Zarząd oraz członków Rady Nadzorczej było omówienie sposobu pracy administracji Spółdzielni w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w dostosowaniu do rozporządzeń i specustawy wprowadzonych przez rząd Polski. Zarząd zawiadomił, że już od 9 marca Pracownicy przygotowywali się do wdrażania funkcjonalnych rozwiązań w tym trudnym okresie. W dniu 11 marca zamknięto biura Spółdzielni, o czym mieszkańcy byli poinformowani ogłoszeniem na klatkach schodowych. Pracownicy przeszli w tryb pracy zdalnej przy użyciu telefonów, internetu, zdalnych aplikacji i przekierowania rozmów telefonicznych z mieszkańcami na prywatne telefony poszczególnych pracowników.

W dalszej części spotkania Pan Prezes Daniel Kolinko zakomunikował, że Spółdzielnia pracuje dla mieszkańców w sposób nieprzerwany, w godzinach pracy takich jak
w normalnych innych miesiącach, choć w innej formie. Pracownicy przede wszystkim kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie i mailowo. Mieszkańcy którzy nie mają możliwości kontaktować się w ten sposób mogą wrzucać wszelkie informacje i prośby do skrzynki pocztowej, która wywieszona jest przed drzwiami wejściowymi do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Wszystko dotychczas załatwiane jest na bieżąco, bez większych problemów.

Następnie Pan Prezes poinformował także członków Rady Nadzorczej, że pracownicy Spółdzielni są do dyspozycji mieszkańców tak samo jak wcześniej oraz że wszelkie awarie, które występują niezależnie od wirusa są na bieżąco usuwane. Ponadto wszystkie plany remontowe i inwestycyjne, przy których nie trzeba wchodzić do indywidualnych mieszkań są nadal realizowane. Kontynuowana jest również budowa nowych budynków na
ul. Lawendowej.

Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję i zadawała pytania Zarządowi Spółdzielni
w zakresie sposobu oraz trybu pracy w czasie ogłoszonego przez Rząd stanu epidemii
w Polsce. Po udzielonych wyjaśnieniach i odpowiedziach na pytania Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawiony przez Zarząd sposób pracy pracowników Spółdzielni.

 

 

 

Autor: