SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Marcowe posiedzenie Rady Nadzorczej

W marcu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie spotkała się w dniu 26.03.2021r.

Na pierwszej części spotkania została omówiona kwestia konkursu na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych, którego ogłoszenie zostało umieszczone zarówno na stronie internetowej Spółdzielni jak i w poprzednim numerze miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”.

Zgodnie ze wskazanym w ogłoszeniu terminie składania ofert konkursowych do dnia 15.03.2021 roku wpłynęła jedna kandydatura, złożona przez członka Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wszelkich dokumentów zaprosiła kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Członkowie Rady Nadzorczej po przeprowadzonej rozmowie, przystąpili do tajnego głosowania. Liczbą 10 głosów oferta w/w kandydata została odrzucona, a Rada Nadzorcza podjęła decyzję o nie powoływaniu trzeciego członka Zarządu tzn. Zastępcy Prezesa ds. Technicznych. Ponadto w dalszej części spotkania Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, podejmując odpowiednią uchwałę odwołała Zastępcę Prezesa, który był powołany tymczasowo do pełnienia tej funkcji w październiku 2020. Wobec tego obecny skład Rady wynosi 11 członków, natomiast Zarząd Spółdzielni składa się z dwóch osób:
· Prezesa Zarządu Spółdzielni Pana Wojciecha Skupienia
· Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Renaty Sołek.

W drugiej części spotkania Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Renata Sołek przedstawiła zestawienie dotyczące planowanych wpływów i wydatków funduszu remontowego w 2021r. W zestawieniu przedstawione zostały wszystkie nieruchomości znajdujące się na zasobach Spółdzielni z wyszczególnieniem planowanych prac remontowych. Wśród wydatków znalazły się między innymi wymiana głowic termostatycznych, wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej, remonty dachów i ganków oraz malowanie klatek schodowych.
W ostatniej części posiedzenia został zaproponowany plan pracy Rady, który ze względu na panującą pandemię koronawirusa ustalany jest co kwartał. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza zatwierdziła powyższy plan, zgodnie z którym najbliższe kwietniowe spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się 29 kwietnia bieżącego roku.

Autor: