SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Listopadowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Na ostatnim posiedzeniu 30 listopada Rada Nadzorcza zajęła się przed wszystkim analizą wykonania planu i wyników finansowych spółdzielni za trzy kwartały 2017 roku. Weryfikacja realizowanych przez spółdzielnię planów finansowo–gospodarcze oraz podsumowanie wyników prowadzonej przez spółdzielnię działalności należy do bardzo ważnych zadań realizowanych na bieżąco raz na kwartał.

Po przeprowadzonej analizie i omówieniu działalności spółdzielni za ostatnie dziewięć miesięcy bieżącego roku, Rada Nadzorcza pozytywnie podsumowała ten okres w całokształcie działalności spółdzielni.

W drugiej części posiedzenia Rada zapoznała się z wynikami pracy i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, która opiniowała ofertę biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółdzielni. Po dyskusji Rada Nadzorcza dokonała wyboru wrocławskiej jednostki audytującej, która przeprowadzi stosowną kontrolę i badanie zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza podsumowała również obchody 60-lecia spółdzielni i przekazała podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie jubileuszu.

Omówiono również bieżące działania spółdzielni w zakresie realizacji remontów i inwestycji.

Autor: