SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Lipcowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Lipcowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w środę szóstego lipca. Tradycyjnie rozpoczął je Przewodniczący RN Mieczysław Winiarski przedstawiając porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia.

Następnie członkowie Rady Nadzorczej przeszli do omówienia przygotowanych uchwał.

Uchwała nr 24/2022 dotyczyła nabycia działki nr 101/15 w Dzierżoniowie Obręb Nowe Miasto usytuowanej na os. Jasnym od osoby prywatnej według ceny ustalonej na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Kolejna uchwała nr 25/2022 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie, a osobą prywatną. Powyższe uchwały były konieczne do pojęcia w celu wybudowania nowego wjazdu oraz parkingu dla mieszkańców os. Jasnego (pomiędzy budynkami os. Jasne 9 i 11).
Następnie Zarząd Spółdzielni przedstawił członkom Rady Nadzorczej sprawy bieżące a mianowicie obecnie trwające prace na zasobach Spółdzielni związane z utrzymaniem zieleni oraz czystości na osiedlach, remonty prowadzone zgodnie z harmonogramem oraz aktualne prace na budowach na ul. osiedlowej w Piławie Górnej oraz na ul. Korczaka w Dzierżoniowie.
Po omówieniu wszystkich spraw Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mieczysław Winiarski zamknął zebranie.

Autor: