SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

 Kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 19.04.2023, które tradycyjnie rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Winiarski przedstawiając porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Następnie Zarząd poinformował członków Rady Nadzorczej o sprawach bieżących Spółdzielni, a w szczególności o obecnie trwających pracach remontowych na budowie przy ul. Osiedlowej w Piławie Górnej oraz na ul. Korczaka w Dzierżoniowie.

W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do przyjęcia uchwały nr 11/2023 w sprawie regulacji opłaty eksploatacyjnej – fundusz remontowy w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie tj. os. Błękitne 3,4,5,6,20, os. Jasne 11-14, ul. Brzegowa 1c oraz os. Kolorowe 10 od miesiąca sierpnia 2023. Podjęcie powyższej uchwały wynikało z przeprowadzonej analizy technicznej, eksploatacyjnej oraz finansowej. Aktualne stawki opłat są niewystarczające do pokrycia faktycznie ponoszonych kosztów, co wymaga wprowadzenia nowej regulacji opłat. Po przeanalizowaniu wszystkich załączników dołączonych do niniejszej uchwały Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania i jednogłośnie przyjęła uchwałę.

Po omówieniu pozostałych tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął zebranie

Autor: