SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

Kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej

W kwietniu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie spotkała się w dniu 29.04.2021r.

Z uwagi na to, iż 31 marca 2021 roku zakończyło się oddelegowanie Pana Andrzeja Błaszkiewicza z rady Nadzorczej do Zarządu Spółdzielni, od kwietnia Rada Nadzorcza ponownie pracuje w składzie 11 osobowym. Wobec tego członkowie Rady przystąpili do głosowania nad podjęciem uchwały powołującej nowe prezydium.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Statutem Spółdzielni została powołana komisji skrutacyjna oraz odbyło się tajne głosowanie zgodnie z którym obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się w następujący sposób:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mieczysław Winiarski
Zastępca Przewodniczącego – Elżbieta Kobylarz
Sekretarz – Krzysztof Smęt
Przewodniczący Komisji Inwestycyjno- Remontowej – Krystyna Skibińska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Pudło
Przewodniczący Komisji Kulturalno- Oświatowo- Sportowej Dorota Fornalik
Członek Komisji Inwestycyjno- Remontowej – Danuta Bankiewicz
Członek Komisji Inwestycyjno- Remontowej – Romuald Krzemiński
Członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Smęt
Członek Komisji Rewizyjnej – Artur Duda
Członek Komisji Kulturalno- Oświatowo- Sportowej – Andrzej Błaszkiewicz
Członek Komisji Kulturalno- Oświatowo- Sportowej – Piotr Kaczmarek.

W dalszej części spotkania Rada Nadzorcza przystąpiła do omówienia oraz podjęcia kolejnych uchwał, które dotyczyły między innymi ustalenia wysokości opłat pokrywających koszty związane z eksploatacją lokali, garaży i części wspólnych budynku na os. Różanym 46 w Dzierżoniowie, regulacji opłat za dzierżawę terenu pod garaże oraz pokrycia kosztów sporządzania dodatkowych egzemplarzy Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

W ostatniej części spotkania Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie poinformował, członków Rady o bieżącej działalności Spółdzielni, a mianowicie o trwającej wymianie instalacji gazowej wodnej i elektrycznej oraz malowaniu klatek schodowych. O dokładnym harmonogramie powyższych prac mieszkańcy zasobów Spółdzielni będą na bieżąco informowani w miesięczniku „ Twoja Spółdzielnia”.

Autor: