SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Kwietniowe i majowe posiedzenia Rady Nadzorczej

W ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dzierżoniowie. Pierwsze z nich miało miejsce 30.04.2020, a drugie dniu 26.05.2020r. Z uwagi na wprowadzony przez rząd stan epidemii koronawirusa w Polsce posiedzenia odbyły się na dużej Sali Spółdzielczego Domu Kultury w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Ponadto podczas spotkania zgodnie z obowiązującymi zaleceniami pomiędzy członkami Rady nadzorczej zachowane były odpowiednie odległości co najmniej 2m., jak również zastosowane zostały środki ochrony osobistej.

Na kwietniowym spotkaniu Rada rozpoczęła od omówienia projektu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r. Omówione zostały najważniejsze kwestie oraz decyzje jakie Rada podjęła w 2019 r a także podsumowano działalność za 2019r. w którym odbyło się 12 planowanych posiedzeń Rady oraz podjęto 25 uchwał. W dalszej części posiedzenia Zarząd Spółdzielni poinformował członków Rady o wyniku badania finansowego wykonanego przez niezależnego biegłego rewidenta za 2019r, w wyniku którego Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie uzyskała pozytywną opinię na temat funkcjonowania działalności za rok 2019. W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła 4 uchwały, dotyczyły między innymi przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz obniżki czynszu dla lokali użytkowych, które z uwagi na bardzo ciężką sytuacje w kraju nie mogły prowadzić działalności gospodarczej. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady Nadzorczej.

Na drugim posiedzeniu  które odbyło się 26 maja Rada Nadzorcza zajęła się analizą wykonania planów i wyników finansowych za I kwartał 2019r. Po przedstawieniu i omówieniu przygotowanej analizy, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację planów i osiągnięte wyniki działalności za I kwartał 2019r. W dalszej części omówiono bieżącą działalność Spółdzielni w zakresie realizowanych remontów i inwestycji, które w dalszym ciągu są realizowane na bieżąco pomimo nadal panującego stanu epidemii koronawirusa w Polsce. Warte uwagi są tu inwestycje prowadzone na os. Błękitnym gdzie powstają nowe garaże dla mieszkańców Dzierżoniowa oraz budowa budynków wielorodzinnych na ul. Lawendowej.

Po przedstawieniu informacji Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza przegłosowała uchwałę, dotyczącą częściowej obniżki czynszu za najem dla lokali użytkowych, które w dalszym ciągu nie mogą kontynuować działalności gospodarczej.

 

 

Autor: