SEKRETARIAT: 74 880 20 10 REKLAMA   KONTAKT

 Czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej

Ostatnie czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej kadencji 2020-2023 odbyło się w dniu 20 czerwca 2023 roku. Zgodnie z przyjętym porządkiem Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Winiarski otworzył zebranie oraz przystąpił do przeprowadzenia zaplanowanego porządku obrad.

Następnie Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Renata Sołek przedstawiła analizę i wykonanie planu i wyników finansowych za I kwartał 2023r. z którą członkowie Rady Nadzorczej mogli zapoznać się przed posiedzeniem. Po przeprowadzonej dyskusji oraz udzieleniu odpowiedzi, Rada Nadzorcza zatwierdziła przygotowaną analizę oraz przeszła do omówienia przygotowanych uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła podwyżki opłaty eksploatacyjne – fundusz remontowy w budynkach Spółdzielni w Dzierżoniowie os. Jasne 1 i os. Jasne 18-19, os. Błękitne 10,17,18,19, os. Tęczowe 9 i os. Tęczowe 29, ul. Brzegowa 1a w Dzierżoniowie oraz ul. Staszica 30-36, 38-42, 44-60 w Piławie Górnej. Druga uchwała dotyczyła regulacji opłat za energię cieplną budynków os. Tęczowe 27,28 i ul. Andersa 29-36 zasilanych przez kotłownie gazową obsługiwaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dzierżoniowie.

Powyższe uchwały zostały przyjęte.

Dalsza część posiedzenia poświęcona została podsumowaniu 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej, podczas której wydarzyło się bardzo dużo ważnych spraw i zrealizowano wiele zadań, w tym kontynuowano długofalowy i najważniejszy dla istniejących zasobów program kompleksowej wymiany instalacji wewnętrznych budynków. Przez ostatnie trzy lata Spółdzielnia bardzo mocno rozwijała się również w zakresie budowy nowych budynków w Dzierżoniowie oraz w Piławie Górnej. Zwiększono zasoby mieszkaniowe Spółdzielni jak i zasoby ludzkie nowych członków Spółdzielni, co jest bardzo dużym osiągnięciem, ponieważ tylko kilka procent Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce podejmuje takie działania. Ponadto została zrealizowana bardzo duża ilość prac remontowych, konserwacji i robót inwestycyjnych. Ważne dla Rady Nadzorczej było również to, że o wszystkich wydarzeniach, przedsięwzięciach, planach podejmowanych decyzjach oraz przebiegu posiedzeń Rady, członkowie Spółdzielni byli informowani na bieżąco w miesięczniku Twoja Spółdzielnia.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej składają serdeczne podziękowania mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej, za współdziałanie i rozwiązywanie szeregu różnych zagadnień, które przez te 3 lata udało się zrealizować.

Autor: