SEKRETARIAT: 74 831 44 73 REKLAMA   KONTAKT

Bałagan przy śmietnikach

W ostatnim czasie borykamy się z nieustannym problemem nieporządku przy boksach śmietnikowych, jak również wolnostojących pojemnikach, który wynika z notorycznego podrzucania przez mieszkańców osiedli wszelkiego rodzaju rzeczy takich jak meble, kartony, deski, sprzęt AGD/RTV itp.

Po raz kolejny przypominamy o zakazie umieszczania wokół śmietników odpadów poza wyznaczonymi terminami . Daty zbiórek , które organizowane są przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ( ZGPD7) można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Związku www.zgpd7.pl . W bieżącym roku zbiórki organizowane przez ZGPD7 odbywać się będą w następujących terminach: 20,21październik oraz 15,16 grudzień.

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK, który bezpłatnie przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak: meble i inne gabaryty, sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, odpady zielone, odpady budowlane, opony. Dla mieszkańców Gminy Miejskiej Dzierżoniów PSZOK mieści się przy ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie ( baza Przedsiębiorstwa Komunalnego ) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:00 oraz w soboty w godzinach : 8:00 – 16:00, natomiast dla mieszkańców Piławy Górnej przy ulicy Młynarskiej ( koło stawu ) w środy w godzinach 14:00 – 18:00 i soboty w godzinach 9:00 do 16:00.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i chcąc pomóc osobom, które nie mają możliwości przewiezienia dużych gabarytów do PSZOK- u oraz biorąc pod uwagę fakt, że w/w zbiórki są zbyt rzadkie w stosunku do potrzeb, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie również wyznaczyła dodatkowe dni, w których można wystawić koło śmietników materiały wielkogabarytowe i są to następujące terminy : 10 i 24 wrzesień, 5 i 26 listopad ( gabaryty należy wystawiać w godzinach wieczornych przed dniem zbiórki).
W przypadku dalszego wystawiania różnych rzeczy pomiędzy wyznaczonymi terminami każdorazowo będzie zawiadamiana Straż Miejska w celu ustalenia sprawcy, natomiast gdy nie zostanie on ustalony będą naliczane dodatkowe opłaty dla mieszkańców nieruchomości, której problem dotyczy. Powyższe działanie zapobiegnie nagminnemu tworzeniu się bałaganu przy śmietnikach.

Reasumując apelujemy do mieszkańców osiedli o zwrócenie szczególnej uwagi na pozostawiane rzeczy przy śmietnikach poza wyznaczonymi terminami, gdy jest to zakazane oraz informowanie na bieżąco Straży Miejskiej pod nr tel. 74 645 08 88 w przypadku zauważenia tego typu sytuacji. Należy wspomnieć, że zasady utrzymania czystości i porządku, w tym prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa, a ich niedopełnienie jest wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny.

Autor: