Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Przetarg na remont budynku biurowego na os. Jasnym 20

Dzierżoniów, dnia 21 listopada 2017 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 44 74

ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem budynku biurowego na os. Jasnym 20 w Dzierżoniowie.

Wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 15.12.2017 r. na konto w Banku spółdzielczym w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 29.11.2017 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów pokój nr 8.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „remont budynku biurowego” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, os. Jasne 20 pokój nr 10 do dnia 19.12.2017 r. do godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2017 r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie - sala klubu spółdzielczego .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

<< strona główna    28.11.2017, godz.13:52    odsłony(426)
Dodaj do:   
PRZETARGI / OGŁOSZENIA


 
czas generowania: 0,0643 s