Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Posiedzenie Rady Nadzorczej

Na przełomie roku członkowie Rady Nadzorczej obradowali dwa razy. Pierwsze posiedzenie miało miejsce 29 grudnia. Rada omówiła bieżącą działalność Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym przede wszystkim przeprowadzoną kontrolę lustracyjną dotyczącą inwestycji mieszkaniowych przeprowadzoną przez Związek Rewizyjny. Kontrola jednoznacznie wykazała i potwierdziła, że wszystkie działania realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową są prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podkreślono bardzo dobrą i sprawną organizację i obsługę wykonywanego przez spółdzielnię procesu inwestycyjnego, co wpływa bezpośrednio na bardzo dobrą sprzedaż mieszkań, które znajdują swoich odbiorców również dzięki bardzo wysokiej jakości robót budowlanych i zastosowanych materiałów. W dalszej części posiedzenia Rada omówiła przebieg imprez przeprowadzanych przez Spółdzielczy Dom Kultury w grudniu, który obfitował w okolicznościowe wydarzenia związane z tradycją świąt Bożego Narodzenia. Następnie Rada podjęła dwie uchwały. Pierwszą o wyborze zewnętrznego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2016 r., po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną. Podjęto również uchwałę w sprawie regulaminu przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu. Noworoczne posiedzenie Rady odbyło się 19 stycznia. Omówiono podczas niego sprawy związane z bezpieczeństwem na osiedlach. W tym celu na spotkanie z Radą Nadzorczą zaproszono przedstawicieli policji - asp. szt. Dariusza Szmigielskiego oraz dzielnicowych - asp. szt. Marcina Armatysa i asp. Pawła Szobra. Policjanci przedstawili przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem na osiedlach, statystyki wykroczeń i przestępstw, liczbę interwencji oraz działania operacyjne i prewencyjne realizowane przez policję. Omówiono wszystkie zasoby spółdzielcze w Dzierżoniowie i Piławie Górnej, o czym więcej można przeczytać w rozmowie z asp. szt. Dariuszem Szmigielskim. Członkowie Rady Nadzorczej zadawali szereg pytań w zakresie różnego rodzaju problemów i spraw występujących na terenie osiedli. Wszystkie omówiono i podjęto ustalenia w kwestii dalszej współpracy spółdzielni z policją. Zarówno Rada Nadzorcza, jak i Zarząd Spółdzielni podkreślili bardzo dobrą współpracę z policją, czego efektem jest zauważalny spadek liczby wykroczeń, przestępstw i zachowań aspołecznych. W dalszej części posiedzenia Rada omówiła bieżącą działalność spółdzielni, w tym budowę nowego budynku i planów inwestycji mieszkaniowych. Analizowano plany SDK w związku ze zbliżającymi się feriami oraz zbliżające się obchody 60-lecia spółdzielni. Radni przyjęli także plan pracy na pierwsze półrocze 2017 roku oraz podjęli dwie uchwały w sprawie uchwalanej corocznie struktury organizacyjnej oraz uaktualnienia Regulaminu pielęgnacji i utrzymania zieleni. Na koniec omówiono sprawy organizacyjne Rady.

<< strona główna    06.04.2017, godz.10:03    odsłony(1106)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0054 s