Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Listopadowa Rada Nadzorcza

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 24 listopada. Rok kalendarzowy dobiega końca, a w ślad za tym Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę wykonania planu i wyników finansowych za trzy kwartały 2016 r. Rada przeanalizowała wszystkie elementy planów pod względem rzeczowym i finansowym. W dalszym ciągu na podkreślenie zasługuje fakt bardzo dobrze prowadzonej windykacji.

Podejmowane wielotorowo działania, w tym przez Radę Nadzorczą, przyniosły wymierny efekt obniżenia zaległości o ponad 150 tysięcy złotych w stosunku do stanu na dzień 30 września 2015 roku. Osiągnięto wskaźnik zaległości na bardzo dobrym niskim poziomie 2,89%. Jednakże działania w tym zakresie muszą być prowadzone na bieżąco, aby zaległości w opłatach za mieszkania były jak najniższe. Rada po przeprowadzonej analizie stwierdziła planowe wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych oraz dobrą kondycję finansową spółdzielni, co jest pozytywną prognozą do założeń planów finansowo-gospodarczych na następny rok - 2017.

W drugiej części posiedzenia Rada omówiła rozpoczęcie budowy nowego budynku na os. Różanym, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym rozmawiano także o przygotowaniach do cyklicznych imprez dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych realizowanych w Spółdzielczym Domu Kultury, w tym o spotkaniu z Mikołajem, które przyciąga najmłodszych jak magnes. Omówiono również konkurs wokalny Nutką Świat Malowany, który zgromadził w tym roku rekordową liczbę sześćdziesięciu uczestników. Posiedzenie Rady zakończyło się omówieniem spraw bieżących.

 

<< strona główna    09.01.2017, godz.08:42    odsłony(1447)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0051 s