Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Ostatnie w ubiegłym roku zebranie, 28 grudnia, poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu pracy Rady Nadzorczej i Zarządu w 2015 r. Całość działalności, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej i zarządu za miniony rok będą prezentowane podczas Walnego Zebrania, na które tradycyjnie zapraszamy wszystkich członków spółdzielni. Rada Nadzorcza podsumowała 2015 rok pozytywnie, zarówno w oparciu o bardzo dobre wyniki kontroli zewnętrznych całokształtu działalności spółdzielni, jak i wykonanych robót remontowych i inwestycyjnych oraz wielotorowej działalności Spółdzielczego Domu Kultury. Dobra współpraca z Gminą Miejską Dzierżoniów pozwoliła również zwiększyć ilość realizowanych zadań przez miasto na terenach spółdzielczych. Budowa kolejnego nowego spółdzielczego budynku wielorodzinnego na os. Tęczowym wpływa na dalszy zrównoważony rozwój naszej spółdzielni, zarówno osobowy poprzez nowych mieszkańców, jak i większy potencjał zarządzanych zasobów mieszkaniowych.

Pierwsze posiedzenie rady w 2016 r. odbyło się 28 stycznia. Rada zapoznała się i omówiła bieżącą działalność spółdzielni, w tym najważniejszą kwestię - zakończenie budowy nowego budynku wielorodzinnego na os. Tęczowym nr 30. Dzięki sprawnej organizacji i skoordynowanej realizacji robót udało się przekazać klucze do nowych mieszkań ich właścicielom miesiąc wcześniej od pierwotnie planowanego terminu, zapisanego w umowach. Jest to bardzo dobra informacja, kolejny raz świadcząca o tym, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie jest sprawdzonym i profesjonalnym podmiotem przeprowadzającym cały skomplikowany proces inwestycyjny „od A do Z”, a efekt finalny jest widoczny na os. Tęczowym nr 30. Rada Nadzorcza omówiła również zamierzenia dotyczące budowy następnych budynków wielorodzinnych, o czym szerzej informować będziemy w następnych numerach „Twojej Spółdzielni”. Przeanalizowano też i przyjęto plan pracy rady na 2016 r. oraz uchwały dotyczące regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych oraz regulacji opłat. Posiedzenie rady zakończyło się rozpatrzeniem pism.         

<< strona główna    09.03.2016, godz.22:25    odsłony(2714)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0051 s