Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w maju i czerwcu

Dzień po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, spotkała się Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 15 maja.

RN podsumowała organizację Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach od 7 do 14 maja w sześciu częściach. Pięć zebrań otworzył Przewodniczący Rady Arkadiusz Rabiej, a jedno zebranie otworzyła Zastępca Przewodniczącego Krystyna Walczak. We wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia czynny udział brali też inni członkowie Rady Nadzorczej. Przebieg zebrań jak i ich merytoryczne i organizacyjne przygotowanie nie budziły żadnych zastrzeżeń. Rada stwierdziła, że wszystkie sześć zebrań zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały są ważne.

W dalszej części posiedzenia omówiono bieżącą działalność Spółdzielni, w tym realizowany remont i rozbudowę boiska do koszykówki na os. Jasnym, przy współpracy z Urzędem Miasta. Omówiono planowane działania realizacji dokończenia prac dociepleniowych elewacyjnych i stropów nad piwnicami z robotami towarzyszącymi.Rada Nadzorcza dokonała również zmiany składu Komisji Inwestycyjno-Remontowej, która od 15 maja pracuje w składzie: Przewodniczący komisji Jan Modrzejewski i członkowie komisji Danuta Bankiewicz i Arkadiusz Rabiej. 

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 11 czerwca. Najważniejszą częścią posiedzenia Rady była analiza wykonania planu i wyników finansowych za I kwartał 2015r. Rada zweryfikowała m.in. informację ekonomiczno-finansową Spółdzielni Mieszkaniowej, wykonanie planu kosztów ogólnych, wykonanie planu kosztu eksploatacji zasobów mieszkaniowych, wykonanie planu kosztów działalności społeczno-kulturalnej, wykonanie planu kosztów eksploatacji lokali użytkowych, wykonanie planu kosztów i przychodów eksploatacji dźwigów, wykonanie planu kosztów wykonawstwa własnego, wykonanie planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego.

Rada po dokonanej analizie stwierdziła, że wykonanie planów gospodarczych Spółdzielni po I kwartale 2015r. nie budzi żadnych zastrzeżeń, a realizowane działania przebiegają sprawnie i planowo, natomiast sytuacja finansowo-ekonomiczna Spółdzielni przedstawia się dobrze, o czym świadczą dane i wskaźniki ujęte w analizie.W dalszej części posiedzenia Rada omówiła przebieg realizacji budowy nowego budynku wielorodzinnego Spółdzielni na os. Tęczowym 30.

Z zadowoleniem Rada odniosła się do rozwoju  dobrej współpracy Spółdzielni z Burmistrzem Dzierżoniowa Dariuszem Kucharskim i Burmistrzem Piławy Górnej Zuzanną Bielawską, czego efektem jest coraz większa ilość wykonanych, jak i planowanych działań obu Gmin Miejskich w bezpośrednim sąsiedztwie budynków spółdzielczych obu miast. Bardzo pozytywnie Rada i Zarząd odniosły się do aktualnie realizowanych przez Miasto Dzierżoniów i Piławę Górną zadań budowy nowych zespołów rekreacyjno-zabawowych w pobliżu budynków spółdzielczych, na sąsiadujących terenach zielonych, których zakończenie realizacji i uruchomienie nastąpi już wkrótce. Obie inwestycje Gmin Miejskich w tym zakresie, były bardzo oczekiwane przez mieszkańców.Rada omówiła również i zatwierdziła realizację kompleksowego docieplenia i remontu budynku użytkowego na Os. Jasnym nr 23, który mieszkańcom kojarzy się przede wszystkim ze zlokalizowaną tam pocztą. Już niebawem budynek ten przestanie obniżać walory wizualne Osiedla Jasnego i otrzyma „ nowe życie”, o czym szerzej poinformujemy w najbliższych numerach Twojej Spółdzielni.

Rada pozytywnie podsumowała spotkanie prewencyjne przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni w dniu 26 maja z udziałem przedstawicieli Policji z Zastępcą Komendanta Powiatowego Nadkomisarzem  Przemysławem Marutem, przedstawicieli Straży Miejskiej z Komendantem Andrzejem Michem, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Rudnickim, Dyrektorem Ośrodka  Pomocy Społecznej Panią Anetą Grzelką oraz przedstawicielami Spółdzielni  z Kierownikiem działu Gospodarki Zasobów Mieszkaniowych Wiesławem Kasprzykiem, przy wartej podkreślenia dużej frekwencji mieszkańców osiedli. Spotkanie poświęcone było omówieniu zagrożeń oraz podniesienia bezpieczeństwa i rozwiązania problemów zgłaszanych przez mieszkańców osiedli, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących osób w starszym wieku. Rada Nadzorcza zakończyła się rozpatrzeniem pisma skierowanego do Rady.

rn

 

<< strona główna    24.07.2015, godz.20:13    odsłony(1611)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0053 s