Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w lutym i marcu

Pierwsze z opisywanych posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 27 lutego. Było to bardzo ważne posiedzenie Rady, podczas którego głównym punktem obrad było przyjęcie planów finansowo-gospodarczych na 2015 rok.

Najważniejsze dla mieszkańców założenie przyjęte przez Radę - w 2015 roku nie będzie - zależnej od Spółdzielni - podwyżki opłat dla mieszkańców. Przypomnijmy, że są to dwa pierwsze składniki opłat w naliczeniu, czyli opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy. Pomimo rosnących z roku na rok kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości oraz kosztów towarzyszących, będzie to kolejny rok w którym dzięki wielotorowym działaniom władz spółdzielni optymalizującym ponoszone koszty, nie będzie podwyżki opłat zależnych od spółdzielni.

Będzie to również kolejny rok nastawiony na zrównoważony rozwój Spółdzielni, praktycznie we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Dzięki budowie nowych budynków wielorodzinnych, czyli realizacji najważniejszego statutowo celu, rosnąć będzie potencjał Spółdzielni. Nowe budynki to większa ilość nowych członków, jak również rosnąć będzie wielkość zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię. Na istniejących już zasobach, które - przypomnijmy - w naszej Spółdzielni sięgają budynków od 1957 roku, też będzie widać różnego rodzaju działania, w tym remontowe i inwestycyjne.

Prowadzona będzie również w szerokim zakresie działalność gospodarcza Spółdzielni, jak również działalność społeczno-kulturalna. Wszystkie te aspekty relatywnie wpływają na zrównoważony i stabilny rozwój naszej Spółdzielni, tak aby realizować dla mieszkańców możliwie jak największą ilość wszechstronnych działań. O rozwiązaniach szczegółowych wchodzących w skład planów spółdzielni na 2015 rok, w tym remontowych i inwestycyjnych, będziemy na bieżąco informować w miesięczniku „Twoja Spółdzielnia” i na stronie internetowej Spółdzielni www.smdzierzoniow.pl.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni z dużymi oczekiwaniami patrzą też na rok 2015 przez pryzmat dobrze rokującej współpracy z władzami samorządowymi Dzierżoniowa, reprezentowanymi przez burmistrza Dariusza Kucharskiego, jak również Piławy Górnej z burmistrz Zuzanną Bielawską na czele. Podjęte przez władze Spółdzielni inicjatywy ułożenia dobrej współpracy z lokalnym samorządem, pod warunkiem zrealizowania składanych ze strony burmistrzów deklaracji, w szczególności ze strony burmistrza Dzierżoniowa, powinny przynieść mieszkańcom sporo inwestycji i remontów w miejskiej infrastrukturze towarzyszącej spółdzielczym budynkom mieszkalnym. Aktualnie trwają robocze spotkania i ustalenia i mamy nadzieję, że o rzeczywistych, pozytywnych zrealizowanych efektach, będziemy mogli skrupulatnie mieszkańców informować.

Podczas lutowego posiedzenia Rada dokonała również analizy wykonania planów i wyników finansowych spółdzielni za 2014 rok. Omówiono również działalność Spółdzielczego Domu Kultury w okresie ferii zimowych, ukierunkowaną przede wszystkim na zorganizowaniu wolego czasu dzieci i młodzieży w tym okresie.

Kolejne posiedzenie rady odbyło się 11 marca w filii Spółdzielczego Domu Kultury w Piławie Górnej, mieszczącego się w budynku spółdzielczym przy ulicy Staszica 30. Posiedzenie to poprzedzone było wizją lokalną zasobów spółdzielczych w Dzierżoniowie i Piławie Górnej. W trakcie zebrania na zaproszenie Rady Nadzorczej i Zarządu odbyło się spotkanie z burmistrz Piławy Górnej Zuzanną Bielawską oraz zastępcą burmistrza panią Izabellą Woronowicz. Podczas spotkania przeprowadzonego w bardzo dobrej atmosferze, omówiono wszystkie aspekty działalności Urzędu Miasta Piławy Górnej i Spółdzielni na tych płaszczyznach, w których w sposób naturalny oczekiwana byłaby efektywna, wymierna współpraca dla dobra mieszkańców budynków spółdzielczych w Piławie Górnej. Bardzo pozytywnym efektem przeprowadzonego spotkania jest deklaracja ze strony pani burmistrz, że w roku bieżącym nastąpi oczekiwany przez mieszkańców remont drogi miejskiej prowadzącej do nowo wybudowanego przez Spółdzielnię parkingu oraz filii SDK przy budynku na ulicy Staszica 30 od strony sklepu osiedlowego. Z najważniejszych spraw omówiono również wzmocnienie współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piławie Górnej i filią SDK, która może już w 2015 roku zaowocować dwoma plenerowymi festynami sportowo-kulturalnymi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Planowane festyny tradycyjnie odbyłyby się na wielofunkcyjnym terenie zielonym przy spółdzielczym placu zabaw i sąsiadującym miejskim orliku. Omówiono też sprawy bieżącej współpracy, w tym zmiany, które nastąpią w gospodarce odpadami komunalnymi, wprowadzanymi przez sejm kolejną nowelizacją tak zwanej ustawy „śmieciowej”, o czym obszernie informować będziemy mieszkańców w kwietniowym numerze „Twojej Spółdzielni”.

rn
 

<< strona główna    18.04.2015, godz.11:00    odsłony(1685)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0271 s