Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Październikowe i listopadowe posiedzenie Rady

Rada Nadzorcza spotkała się 23 października na kolejnym posiedzeniu tej kadencji. Głównymi sprawami którymi zajęła się Rada było omówienie procesu inwestycyjnego budowy nowego budynku wielorodzinnego na os. Tęczowym. Sprawna organizacja robót przy wykorzystaniu dwóch dźwigów wieżowych obsługujących plac budowy, połączone z dobrą pogodą wpływa na intensywne tempo realizowanych robót, co każdy może stwierdzić osobiście. Rada pozytywnie oceniła również nabór osób zainteresowanych kupnem nowych mieszkań, co daje dobrą perspektywę na realizację następnych budynków wielorodzinnych. Rada podjęła również uchwały dotyczące zbycia działek pod budownictwo jednorodzinne. Ten kierunek działań wynika z realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Dzierżoniowa ,która część terenu byłego „ Chmielu” na os. Tęczowym przeznaczyła wyłącznie pod budownictwo jednorodzinne z wykonanych operatów szacunkowych wykonanych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego ustalono ceny wywoławcze działek sześciu działek, które będą niebawem wystawione do przetargu. Rada pojęła również uchwały w zakresie gospodarki energią cieplną, dzięki czemu dotychczasowa opłata stała za ciepłą wodę użytkową spadła z 9 zł na 5 zł za mieszkanie za miesiąc dla mieszkań zaopatrywanych z miejskiego systemu ciepłowniczego. Omówiono również nową taryfę opłat za ciepło wprowadzoną decyzja Prezesa Urzędu Energetyki z Warszawy, które są niezależne od Spółdzielni.Rada podjęła również uchwały w sprawie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014r. przez niezależnego rewidenta.Następne posiedzenie Rady przeprowadzone było 18 Listopada. Posiedzenie to rozpoczęło się od rozmów z osobami posiadającymi zadłużenie w opłatach za mieszkania. Przypomnijmy, że jest to jedno z zadań wpisane w obowiązki i kompetencje Rady Nadzorczej, które musi być realizowane w celu zachowania dobrej kondycji finansowej Spółdzielni, która wprost przekłada się m.in. na możliwość realizowania przez Spółdzielnię dla wszystkich mieszkańców jak największej ilości prac remontowych i inwestycyjnych ,ale również terminowego wywiązywania się z ustawowych obowiązków regulowania należności za pobierane przez mieszkańców media do przedsiębiorstw obsługujących budynki mieszkalne. Dzięki rozmową z dłużnikami na listopadowej Radzie Nadzorczej udało się doprowadzić do jednorazowych spłat zadłużenia na łączną kwotę 4.000,00 zł, co jest dobra wiadomością. Niestety, w stosunku do osób, które notorycznie uchylały się od regulowania należności i posiadających zadłużenie i nawet nie stawiły się na posiedzenie Rady, pomimo wysłanego stosownego pisma, Rada Nadzorcza musiała podjąć uchwały o wykluczeniu z członkostwa w Spółdzielni w stosunku do 6 osób.W dalszej części posiedzenia omówiono postępowania przetargowe, które będą aktualnie realizowane w zakresie sprzątania klatek schodowych, przetarg na najem lokalu handlowego na os. Błękitnym nr 27 oraz kompleksowej obsługi kominiarskiej zasobów spółdzielczych.Omówiono również przygotowania do okresu świątecznego w Spółdzielczym Domu Kultury, rozpoczną się od tradycyjnego spotkania dla dzieci z okazji Mikołaja. Rada przeprowadziła również analizę wykonania planu i wyników finansowych za III kwartały 2014r. Jednocześnie omówiono założenia do planów finansowo-gospodarczych na 2015r. Najważniejsze dla mieszkańców założenie do planów przyszły rok wiąże się z decyzją o nie wprowadzaniu żadnych podwyżek w opłatach zależnych od Spółdzielni, czyli przypomnijmy w członie opłat dotyczących funduszu remontowego oraz opłata eksploatacyjna. O szczegółach planów na 2015 r. będziemy obszernie informować w przyszłorocznych numerach Twojej Spółdzielni.


 

<< strona główna    17.12.2014, godz.17:22    odsłony(1819)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0463 s