Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w maju

Majowe posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcone było przede wszystkim analizie wykonania planów i wyników finansowych za I kwartał 2014 roku oraz podsumowaniu przygotowań do Walnego Zgromadzenia.

Rada w pierwszej kolejności zajęła się analizą informacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielni za I kwartał 2014 r. Weryfikacji podlegały między innymi wykonanie planów kosztów ogólnych, eksploatacji zasobów mieszkaniowych, działalności społeczno-kulturalnej, lokali użytkowych, zweryfikowano również plany w zakresie uzyskanych przychodów, realizacji wykonawstwa Zakładu Remontowo-Budowlanego oraz wykonania zadań z funduszu remontowego. Całość przeprowadzonej analizy daje bardzo pozytywny obraz w zakresie realizacji planów finansowo-gospodarczych Spółdzielni za I kwartał 2014 roku oraz osiągniętych wyników w całokształcie działalności Spółdzielni.

Rada stwierdziła, że zakładany przez dwie ostatnie kadencje Rady Nadzorczej główny cel zrównoważonego rozwoju Spółdzielni praktycznie we wszystkich dziedzinach jej działalności jest sukcesywnie i z sukcesem osiągany. Najlepszym i obiektywnym potwierdzeniem tego są zewnętrzne kontrole i opinie jednostek i osób mogących to porównać do rezultatów działalności innych Spółdzielni i zarządców nieruchomości z terenu naszego województwa i kraju, na których tle dzierżoniowska Spółdzielnia wygląda bardzo dobrze. Świadczą o tym również honorowe nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach, uzyskane przez naszą Spółdzielnię w ostatnich latach. Jak podkreśla aktualny Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz cała Rada, bardzo ważne jest aby następne lata działalności Rady i Zarządu Spółdzielni były na porównywalnym poziomie, z kontynuowaniem obecnych założeń i celów Spółdzielni, tak, aby nie zaprzepaścić tego dotychczasowego dorobku ostatnich lat.

W drugiej części posiedzenia Rada omówiła i podsumowała przygotowania do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Komplet przygotowanych materiałów, zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu oraz wszystkie związane z tym działania zrealizowane zostały prawidłowo zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni oraz przepisami Prawa Spółdzielczego.W dalszej części posiedzenia Rada zajęła się omówieniem spraw bieżących, przyjęto uchwały oraz przeanalizowano pisma, które wpłynęły w ostatnim czasie.

rn
 

<< strona główna    29.05.2014, godz.22:43    odsłony(2064)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0224 s