Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w grudniu i styczniu 2013/2014

Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się na przełomie roku, jedno 19 grudnia starego roku, a drugie 16 stycznia 2014 roku.

Pierwsze, z racji terminu, poświęcone było podsumowaniu pracy Rady w 2013 r. i przyjęciu założeń do planów finansowo-gospodarczych na 2014 rok. Rada pozytywnie oceniła pracę w poprzednim roku. Był to rok pełen nowych wyzwań, złożonych, często niełatwych decyzji. Jednak dzięki merytorycznej dyskusji i szukaniu kompromisowych rozwiązań udało się z powodzeniem zrealizować zakładane zadania. Rada dobrze oceniła też pracę  Zarządu, która przyniosła wymierne efekty dla mieszkańców oraz zasobów mieszkaniowych, tych już istniejących - w postaci przeprowadzonych remontów i zadań (więcej na ten temat w artykule „Nie dla czadu”),  jak i tych świeżo powstających.

W zakresie przyjętych założeń do planu finansowo-gospodarczego podstawowym i najważniejszym jest utrzymanie tendencji zrównoważonego rozwoju Spółdzielni na różnych płaszczyznach oraz realizowanie najważniejszych zadań, w tym kontynuacja rozpoczętych i prowadzonych programów i działań długofalowych. Szeroko i szczegółowo o przyjętych rozwiązaniach poinformujemy w następnych numerach „Twojej Spółdzielni”.

Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej, już w nowym roku, poświęcone było przede wszystkim omówieniu spraw organizacyjnych, czego zwieńczeniem było przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2014 r. Podsumowano również wyniki kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej w Spółdzielni, której wyniki przesłane zostały przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu w liście polustracyjnym. Przeprowadzona kontrola (lustracja) dotyczyła kompleksowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego budowy nowego budynku na os. Tęczowym 29A, B, C, D, E. Zarówno na osobistym spotkaniu lustratora wykonującego kontrolę, przeprowadzonym z przewodniczącym Rady Nadzorczej, jak i w przesłanym liście polustracyjnym, wystawiono Zarządowi oraz pracownikom współprowadzącym tę inwestycję bardzo dobrą ocenę, bez żadnych uchybień, czy uwag. Podkreślono, że pomimo bardzo małego zatrudnienia osób obsługujących inwestycję, wszystko - począwszy od przygotowania inwestycji, przeprowadzonego przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji -  przez działania marketingowe, zabezpieczenie interesów Spółdzielni, przeprowadzenie procesu wykonawczego, rozliczenie inwestycji, kończąc na przekazaniu mieszkań właścicielom, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, transparentnie i bez jakichkolwiek uchybień. Na tle kontroli w innych podmiotach, lustracja w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej wypadła bardzo dobrze. Dodatkowo, warty podkreślenia jest fakt przekazania mieszkań właścicielom w II etapie budowy tego budynku w klatkach 29F i 29G o półtora miesiąca przed terminem, co nastąpiło15 stycznia 2014 r.

sm

 

<< strona główna    11.02.2014, godz.12:57    odsłony(2138)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0242 s