Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w sierpniu 2013

Analizą wykonania planu i wyników finansowych za I półrocze 2013 r. rozpoczęło się sierpniowe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

Tradycyjnie omówiono m.in. wykonanie planu kosztów ogólnych, wykonanie planu kosztów:
- eksploatacji zasobów mieszkaniowych (koszty zarządzania nieruchomościami)
- kosztów działalności społeczno - kulturalnej
- eksploatacji w zakresie lokali użytkowych, dzierżawy oraz pozostałej działalności.

Dyskutowano na temat wykonania planu przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostałej działalności Spółdzielni, a także wykonania planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego.

W drugiej części posiedzenia omówiona została realizacja planów inwestycji Spółdzielni oraz podjęte zostały uchwały: w sprawie uchylenia Uchwały nr 25/2013 z dnia 9.07.2013 r. w sprawie odstąpienia od naliczenia i pobierania opłaty za wywóz nieczystości, a także w sprawie zasad naliczenia i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli uchwały podjęte w wyniku negocjacji ze Związkiem Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 i podpisanym Porozumieniem w zakresie prowadzenia działań windykacyjnych w stosunku do mieszkańców lokali, stanowiących zasób mieszkaniowy SM, w związku z zaległościami tych mieszkańców z tytułu należności za wywóz nieczystości stałych. Szerzej na ten temat piszemy w osobnym artykule.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości odpisów na fundusz remontowy oraz w sprawie zmiany Uchwały nr 75/2010 z dnia 11.08.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji pn.: „budowa kotłowni lokalnej oraz wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym os. Błękitne 24. Podjęcie tych uchwał wynikało z realizacji programu likwidacji junkersów i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej. Podjęte zostały również uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych Spółdzielni na 2013 r. oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat pokrywających koszty związane z eksploatacją lokali, garaży oraz części wspólnych budynku na Os. Tęczowym 29 w Dzierżoniowie, której podjęcie stało się konieczne w związku z przekazaniem do dyspozycji mieszkań ich właścicielom. |

W ostatnim punkcie porządku obrad udzielono odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Nadzorczej.

 

<< strona główna    23.11.2013, godz.09:26    odsłony(2040)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0247 s