Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Rada Nadzorcza w czerwcu i lipcu 2013 r.
Rada Nadzorcza w ostatnim okresie spotkała się dwukrotnie, 25 czerwca i 9 lipca. Oba posiedzenia poświęcone były przede wszystkim tematyce gospodarki odpadami komunalnymi, za którą od 1 lipca, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiadają gminy.

W przypadku zasobów naszej Spółdzielni Mieszkaniowej są to odpowiednio lokalizacyjnie Gmina Miejska Dzierżoniów, która zleciła wdrożenie przepisów ustawy i obsługę gospodarki odpadami komunalnymi Związkowi Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, a w przypadku zasobów Spółdzielni w Piławie Górnej kompleksową obsługę gospodarki odpadami komunalnymi realizuje Gmina Miejska Piława Górna. Zarówno na posiedzeniu Rady Nadzorczej i czerwcowym i lipcowym zaproszonym gościem był prezes zarządu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 - Piotr Furtak jak również (na pierwszym posiedzeniu) radni Rady Miejskiej, którzy zostali zaproszeni przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w celu omówienia kilku bieżących spraw, z czego zdecydowaną większość czasu poświęcona została gospodarce odpadami komunalnymi i zmianą w tym zakresie. Niestety, pomimo dwukrotnego zaproszenia prezesa Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, Rada Nadzorcza oceniła te spotkania za mało efektywne. Prezes ZGPD-7 w wielu wypowiedziach, dotyczących różnych rozwiązań i kwestii w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przekazywał sprzeczne, bądź wykluczające się wyjaśnienia, a przy braku jednoznacznych odpowiedzi odsyłał do uchwał Rady Miejskiej. Lakoniczna odpowiedź na pismo Spółdzielni z 13 czerwca oraz sprostowania przekazane przez prezesa ZGPD-7 Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 9 lipca były niejasne i budziły wątpliwości członków Rady Nadzorczej Spółdzielni. W związku z tym w dniu 11 lipca, w oparciu o decyzje podjęte na posiedzeniach Rady, przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Błaszkiewicz wystosował pismo do burmistrza Dzierżoniowa Marka Pioruna, nawiązujące do wcześniejszego pisma zastępcy burmistrza, w którym przedstawił stanowisko Rady Nadzorczej Spółdzielni w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym przede wszystkim sposobu dokonywania opłat przez Spółdzielców za wywóz odpadów (szerzej o tym w artykule „Można we Wrocławiu, a w Dzierżoniowie…?”).

Rada Nadzorcza podejmując decyzję o ściągnięciu od 1 lipca z naliczeń opłat czynszowych zależnych od Spółdzielni opłaty za wywóz „śmieci” chciała wprowadzić najlepsze dla mieszkańców rozwiązanie płacenia wyłącznie za siebie, bez dodatkowego ponoszenia odpowiedzialności i obciążenia finansowego, za osoby które nie będą regulowały opłat na bieżąco, co wiąże się z „dziurą” finansową do pokrycia oraz dodatkowymi kosztami windykacji i weryfikacji osób zalegających z opłatą za wywóz śmieci. Od 1 lipca gminy przejęły kompleksową obsługę gospodarki odpadami komunalnymi, a dokonywane przez mieszkańców wpłaty na ten cel są „daniną” publiczną, która stanowi dochód gminy wpisany w budżecie miasta. Tym bardziej, że Gmina Miejska Dzierżoniów zleciła wykonanie obsługi gospodarki odpadami komunalnymi Związkowi Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, który tylko w tym celu ma dodatkowo utworzone trzy etaty. Rozwiązanie proponowane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni burmistrzowi Dzierżoniowa i ZGPD-7 jest najlepszym i najbardziej czytelnym dla mieszkańców. Co więcej, bez problemu zostało wdrożone przez burmistrza Piławy Górnej w zasobach spółdzielczych, ale również w Świdnicy, Świebodzicach, Strzegomiu, Jaworzynie Śląskiej i co najważniejsze w stolicy naszego województwa, we Wrocławiu. Rada Nadzorcza oczekuje teraz na odpowiedź burmistrza Dzierżoniowa z nadzieją, że jako gospodarz miasta, podobnie jak w/w gminach, wdroży czytelne, jasne reguły, wykluczające zbiorową odpowiedzialność, z przypisaniem każdemu mieszkaniu osobnego numeru konta bankowego, na które każdy z mieszkańców wpłacałby opłaty, „daninę” za wywóz odpadów należną gminie. Po ostatecznym rozstrzygnięciu tej sprawy, mieszkańcy zostaną poinformowani o sposobie dokonywania opłat za wywóz „śmieci”.

W pozostałej części posiedzeń poruszono sprawę realizacji programu likwidacji junkersów i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w powiązaniu z ankietą przeprowadzoną wśród mieszkańców (więcej o tej sprawie w artykule „Ankieta rozstrzygnięta”). Przedstawiono również plan szeregu zajęć i atrakcji wakacyjnych przygotowanych dla dzieci i młodzieży przez Spółdzielczy Dom Kultury. Omówiono też sprawy inwestycji miejskich, które zdaniem Rady Nadzorczej w znacznie większej ilości powinny być realizowane przez gminę na terenie osiedli, jak również sposobie zatwierdzania przez Radę Miejską cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz zagadnień dotyczących systemu ciepłowniczego po wcześniejszych rozstrzygnięciach wynikających z uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
<< strona główna    07.08.2013, godz.10:20    odsłony(2486)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0054 s