Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Posiedzenie z 13.06.2013 r.
Rozmowy z osobami posiadającymi zadłużenie czynszowe rozpoczęły czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Spośród dziesięciu wezwanych osób, pięć spłaciło całość zadłużenia przed posiedzeniem, wobec dwóch osób podjęte zostały uchwały o wykluczeniu z członkostwa, natomiast z trzema podpisano ugody, zgodnie z którymi zadłużenie zostało rozłożone na raty. W drugiej części posiedzenia dyskutowano na temat wejścia w życie z dniem 1 lipca b.r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarząd poinformował o wystosowaniu pisma do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 o podanie informacji dotyczącej zagadnień związanych z obsługą w zakresie gospodarki odpadami na zasobach spółdzielczych, ponieważ wpływa wiele pytań i wątpliwości od mieszkańców Dzierżoniowa zaniepokojonych tym, w jaki sposób będzie wyglądał odbiór odpadów od 1 lipca, gdy gmina Dzierżoniów będzie odpowiadała za całą gospodarkę śmieciami. Gmina Dzierżoniów zleciła ZGPD-7 wszystkie działania w zakresie gospodarki odpadami. Rada stwierdziła, że w Piławie Górnej sytuacja ta wygląda na bardziej uporządkowaną, bez zagrożeń dla mieszkańców, tam wszystkie działania wykonuje sama Gmina Piława Górna. Następną ważna sprawą o której dyskutowano był program podłączenia ciepłej wody z zewnętrznej sieci ciepłowniczej i odłączenia gazowych podgrzewaczy wody, tzw. „junkersów”. W wyniku spotkań Zarządu z mieszkańcami, których to zadanie dotyczy, wzięto pod uwagę wyrażone sugestie i propozycje. W związku z tym Rada Nadzorcza dogłębnie analizując kwestie finansowe, na wniosek Zarządu, podjęła decyzję o wystosowaniu do mieszkańców ankiety mającej za zadanie wybór sposobu finansowania zadania podłączenia do mieszkań ciepłej wody z zewnętrznej sieci ciepłowniczej i odłączenia gazowych podgrzewaczy wody, tzw. „junkersów”. Pierwszy wariant przewiduje spłatę jednorazową 1 800 zł do 25.11.2013 r. lub w systemie ratalnym po 38 zł za mieszkanie miesięcznie (łącznie 2 230 zł). Drugi wariant to spłata robót z funduszu remontowego, kosztem przesunięcia w czasie innych planowanych robót remontowych. Ostatnim punktem porządku obrad było rozpatrzenie pism oraz spraw bieżących.
<< strona główna    24.06.2013, godz.11:12    odsłony(2275)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0281 s