Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
2 posiedzenia w kwietniu 2013
Likwidacja junkersów i wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni to główny temat marcowego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

W jego trakcie omówiono rozstrzygnięcie przetargu w tym zakresie. Dyskutowano również o nowym systemie odbierania i gospodarowania odpadami w myśl nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Tematyka kwietniowych posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się 8 kwietnia i 24 kwietnia, była również głównie poświęcona likwidacji przepływowych podgrzewaczy wody („junkersów”) oraz wykonaniu i wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z ciepłowni miejskiej. Podjęcie tej uchwały wynikało z realizacji wniosku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o treści: „Ze względów bezpieczeństwa mieszkańców przystąpić do demontażu junkersów do podgrzewania wody oraz wykonać instalację ciepłej wody użytkowej we wszystkich budynkach wielorodzinnych Spółdzielni”.

Przeważającą część posiedzenia poświęcono sprawom bezpieczeństwa. W związku z wagą tematu i ogromnym wyzwaniem, jakie stanowi, dokładnie przeanalizowano korzyści demontażu „junkersów” i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej. Członkowie Rady Nadzorczej stwierdzili konieczność wykonania przedmiotowych prac, mając na uwadze fakt coraz częstszych zatruć tlenkiem węgla oraz wielu uwarunkowań technicznych temu towarzyszących. W konsekwencji Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały. Całość zagadnień dotyczących tego trudnego i złożonego tematu związanych z likwidacją junkersów, będzie przedstawiona spółdzielcom na zebraniach z mieszkańcami poszczególnych budynków, które rozpoczną się po długim weekendzie majowym, o czym mieszkańcy będą informowani pisemnie w formie ogłoszeń. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tych zebraniach.

W dalszej kolejności podjęte zostały uchwały w sprawie: zmiany opłat eksploatacyjnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie dla osób nie będących członkami Spółdzielni. Osoby te ponoszą pełne koszty wynikające z planu finansowo-gospodarczego na 2013 r., zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają prawa korzystać z działalności gospodarczej Spółdzielni, która prowadzona jest wyłącznie dla członków Spółdzielni. Wniosek stąd prosty, że warto nawet w wymiarze finansowym być Członkiem Spółdzielni. Podjęto też Uchwałę w sprawie: przeprowadzenia remontu polegającego na wymianie wind w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, co wynikało z realizacji zadania wymiany wind w wieżowcach. Aktualnie wykonano już zdecydowaną większość wymiany dźwigów osobowych. Na następne lata zostały jeszcze 3 windy do wymiany, na 18 będących w zasobach Spółdzielni. Wykonanie kompleksowej wymiany wind wynika konieczności z dostosowania ich do wymogów stawianych przez Unię Europejską.

rn
<< strona główna    04.06.2013, godz.17:23    odsłony(2432)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0361 s