Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Posiedzenie z 7.02.2013 r. i 28.02.2013 r.
W lutym Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadziła dwa posiedzenia.
Pierwsze odbyło się 7 lutego, a jego przedmiotem było przede wszystkim podjęcie dwóch uchwał: w sprawie ustalenia nowej ceny za zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów pod pawilonami handlowo-usługowymi wybudowanymi przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Są to małe, wolnostojące pawilony handlowo-usługowe usytuowane na osiedlach. Druga uchwała, w sprawie realizacji programu likwidacji przepływowych podgrzewaczy wody (junkersów) oraz wykonania i wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z ciepłowni miejskiej oraz kotłowni lokalnych. Podjęcie tej ostatniej, bardzo ważnej uchwały, wynikało z przyjętego wniosku Walnego Zgromadzenia Spółdzielni o treści: „Ze względów bezpieczeństwa mieszkańców przystąpić do demontażu junkersów do podgrzewania wody oraz wykonać instalację ciepłej wody użytkowej we wszystkich budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.” Realizacja uchwały podniesie bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy komfort użytkowania lokali mieszkalnych. Zarząd przedstawił również informację z bieżącej działalności Spółdzielni.

Drugie posiedzenie Rady odbyło się 28 lutego. Pierwszym punktem porządku obrad Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie były wykreślenia z rejestru członków. W związku z tym podjęto sześć uchwał. Rada Nadzorcza przyjęła również sprawozdania z działalności, a także plany pracy na 2013 rok Komisji Rewizyjnej, Inwestycyjno-Remontowej oraz Kulturalno-Oświatowo-Sportowej. W drugiej części posiedzenia przedstawiona została analiza i wykonanie planu i wyników finansowych za 2012 rok, w tym tradycyjnie, m.in. kształtowanie się kosztów podstawowej działalności eksploatacyjnej, wykonanie planu dochodów działalności eksploatacyjnej, wykonanie planu kosztów i dochodów eksploatacji dźwigów, wykonanie planu kosztów wykonawstwa własnego, wykonanie planu kosztów transportu, wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu remontowego, koszty działalności społeczno-kulturalnej i zestawienie kosztów wykonanych robót przez Zakład Remontowo-Budowlany.

Bardzo ważnym punktem było przyjęcie budżetu spółdzielczego, czyli planu remontów i planu finansowo-gospodarczego na 2013 rok. Wspomniany plan finansowo-gospodarczy składał się z kolei z piętnastu części takich jak: plan kosztów ogólnych, kosztów zarządzania nieruchomościami, kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych kosztów działalności społeczno-kulturalnej, a także planu przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, planu przychodów pozostałej działalności Spółdzielni, planu kosztów i przychodów eksploatacji dźwigów, przychodów i wydatków z funduszu remontowego. Plan remontów zakłada realizację szeregu prac podzielonych na kilkanaście grup, z czego priorytetami są kontynuowane roboty dociepleniowe, kontynuacja wykonania docieplenia zewnętrznych murów przyziemia z wymianą starego docieplenia szczytów i wykonaniem opasek kamiennych wokół budynku, a także docieplenie stropów nad piwnicami z robotami towarzyszącymi (oświetlenie piwnic, malowanie ścian korytarzy piwnicznych). Obszernie o planach na 2013 r. będzie można przeczytać w następnym numerze „Twojej Spółdzielni”.

ts
<< strona główna    04.06.2013, godz.17:21    odsłony(2206)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0231 s