Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Posiedzenie z 25.09 2012 r. i 15.10.2012 r.
      Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.09.2012 r. oraz 15.10.2012 r.

Dziewiąte w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie rozpoczęło się rozmowami z osobami posiadającymi zadłużenie w opłatach za zajmowane mieszkanie. Spośród czterech wezwanych osób, jedna zobowiązała się do spłaty zadłużenia w ratach. Dwie osoby zostały wykluczone z członkostwa w Spółdzielni. Jedna, ma podpisać zobowiązanie spłaty zadłużenia po powrocie z zagranicy. W kolejnym punkcie porządku obrad, tj. informacji Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni, omówiono planowany VII Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu zwołany na dzień 27.09.2012 r., w którym uczestniczyć będą trzej przedstawiciele naszej Spółdzielni wybrani podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia (Andrzej Błaszkiewicz, Wojciech Skupień i Daniel Kolinko). Rada Nadzorcza zatwierdziła w trakcie posiedzenia następujące regulaminy: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej, Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, a także Regulamin zasad prowadzenia i finansowania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie oraz Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności. W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy i pisma bieżące. Podczas kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 15 października podjęto natomiast następujące uchwały: w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2012 Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2012 r., w sprawie ustanowienia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odrębnej własności lokali użytkowych – garaży w budynku nr 28 na Os. Tęczowym w Dzierżoniowie, w sprawie ustalenia wysokości stawek za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością lub w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, a także w sprawie nie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012 i wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dzierżawy terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy budynkach mieszkalnych będących współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Podczas październikowego posiedzenia Rady Nadzorczej przedstawiono również informację z VII Zjazdu Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu. Ważnym wydarzeniem nobilitującym naszą Spółdzielnię był wybór Prezesa Zarządu naszej Spółdzielni Daniela Kolinko do Rady Nadzorczej Związku na 4-letnią kadencję. W historii naszej Spółdzielni nastąpiło to pierwszy raz. Jest to docenienie osiągnięć Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, pracy Zarządu i Rady Nadzorczej oraz całokształtu działalności naszej Spółdzielni. Prestiż tego wyboru jest tym większy, że Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu zrzesza 43 spółdzielnie mieszkaniowe z terenu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, a Prezes Zarządu naszej Spółdzielni otrzymał w wyborach najwyższą ze wszystkich kandydatów ilość głosów. Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni podczas posiedzenia złożyła gratulacje i słowa uznania Prezesowi Zarządu Danielowi Kolinko, potwierdzając, że osiągnięcia w działalności naszej Spółdzielni znajdują uznanie i podnoszą rangę naszej Spółdzielni lokalnie, ale również na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, co potwierdziła wcześniejsza nagroda Menedżera Spółdzielcy 2012 r. Posiedzenie Rada zakończyła omówieniem spraw bieżących.
<< strona główna    13.01.2013, godz.12:54    odsłony(2368)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0399 s