Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Posiedzenie z 30.08.2012
Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.08.2012 r.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 30.08.2012 r. poprzedziła wizyta na placu budowy nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na  Os. Tęczowym 29. Rada Nadzorcza wyraziła zadowolenie z bardzo szybkiego postępu prac przy realizacji budynku, który wspierają po raz pierwszy dwa dźwigi wieżowe jednocześnie. W ciągu dalszym stwierdzono bardzo wysoką jakość robót, niską cenę oraz bardzo duże zainteresowanie ze strony kupujących mieszkanie.                            

W drugiej części posiedzenia, Rada Nadzorcza zapoznała się z półroczną analizą wykonania planu i wyników finansowych. Omówiono między innymi kształtowanie się kosztów oraz wykonanie planu podstawowej działalności eksploatacyjnej, a także wykonanie planu dochodów i wydatków funduszu remontowego.                        

W dalszej części rozpatrzono i podjęto uchwały: nr 19/2012 w sprawie uchwalenia Aneksu nr 1/2012 do Uchwały nr 5/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych Spółdzielni na 2012 r.; nr 20/2012 w sprawie zmiany opłat eksploatacyjnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie oraz 21/2012, w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków. Pierwsza uchwała dotyczyła korekty planu kosztów ogólnych na oraz planu dochodów i wydatków funduszu  remontowego na 2012 r. Drugi projekt zmienił opłatę eksploatacyjną dla posiadaczy lokali mieszkalnych niebędących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej. Zmiany Regulaminu zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków skierowane są z kolei do osób nie posiadających wodomierzy.

Rada Nadzorcza tradycyjnie omówiła bieżącą działalność Spółdzielni, a także rozpatrzyła pisma do niej skierowane.
<< strona główna    22.10.2012, godz.08:11    odsłony(2333)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0171 s