Strona główna O nas Statut Historia Kontakt
 
 
Posiedzenia z: 21.06.2012 i 3.07.2012
Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.06 i 3.07.2012 r.

W trakcie czerwcowego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie szczegółowo rozpatrzono analizę zadłużeń w opłatach za I-V 2012 r. przygotowaną przez insp. ds. windykacji. Podkreślono skuteczność stosowanych działań, takich jak: kontakt pisemny, telefoniczny, mailowy, bezpośredni z osobami posiadającymi zadłużenie, a także wywieszanie na klatkach schodowych informacji o ilości zadłużonych lokali. Po wyczerpaniu możliwości polubownego uregulowania zadłużenia, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. Dużym zainteresowaniem cieszy się również Rejestr Dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada opowiedziała się za kontynuacją stosowanych działań.

W drugiej części posiedzenia omówiono sprawy i pisma bieżące.

3 lipca b.r. przyjęto natomiast trzy uchwały. Pierwsza w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej, dotyczyła naboru właścicieli na mieszkania budowane przez Spółdzielnię w nowych budynkach wielorodzinnych. Druga uchwała, w sprawie uchwalenia regulaminu zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, wynikała z objęcia przy rozliczeniu wszystkich lokali użytkowych. Kolejna uchwała wprowadziła Regulamin zawierania umów o użytkowanie dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych zrealizowanych w ramach nowych inwestycji począwszy od 2009 roku.

Rada Nadzorcza przyjęła również do wiadomości informację dotyczącą organizacji wakacji 2012 w Spółdzielczym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
<< strona główna    22.10.2012, godz.08:09    odsłony(2195)
Dodaj do:   
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0048 s